Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Рішення виконкому від 28.07.2022 року

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №108

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про затвердження  звіту про

виконання селищного бюджету

Романівської селищної ради

за І півріччя 2022 року

 

Заслухавши інформацію начальника фінансового управління Романівської селищної ради Наталії ГОРОБЕЦЬ, відповідно до статей 51, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити звіт про виконання селищного бюджету Романівської селищної ради за І півріччя 2022 року по доходах у сумі 88 146 862,01 грн., по видатках у сумі 75 835 572,87 грн. і фінансуванню 12 311 289,14 грн., у тому числі:

по загальному фонду бюджету: доходи у сумі 86 717 061,63 грн., видатки у сумі 74 903 691,42 грн., фінансування у сумі 11 813 370,21 грн.,

по спеціальному фонду бюджету: доходи у сумі 1 429 800,38 грн., видатки у сумі 931 881,45 грн., фінансування у сумі 497 918,93 грн.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного голови Володимира РИБАКА.

 

Селищний голова                                           Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №109

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про ведення обліку дітей дошкільного,

шкільного віку та учнів на території

Романівської селищної ради

 

Відповідно до підпункту 4 пункту «б» ст. 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 зі змінами, Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, наказу Міністерства освіти і науки України від 27 серпня 2018 року № 939 « Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення», з метою забезпечення своєчасного, належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, що проживають на території Романівської селищної ради, забезпечення здобуття ними дошкільної та загальної середньої освіти, виконавчий комітет Романівської селищної ради

ВИРІШИВ:

 

1. Відділу освіти Романівської селищної ради, центру надання адміністративних послуг виконавчого апарату Романівської селищної ради, старостам Романівської селищної ради,  із залученням відділення поліції № 5  Житомирського РУ ГУНП в Житомирській області та службі у справах дітей Романівської селищної ради  організувати ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку, відповідно до Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684 зі змінами.

2. Визнати відділ освіти Романівської селищної ради відповідальним за організацію ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів Романівської селищної ради, шляхом створення та постійного оновлення реєстру даних про дітей та учнів.

3. Визначити території обслуговування та закріпити їх за закладами загальної середньої освіти Романівської селищної ради, згідно з додатком 1.

4. Старостам Романівської селищної ради та центру надання адміністративних послуг виконавчого апарату Романівської селищної ради:

4.1.З дотриманням вимог Законів України «Про інформацію» і «Про захист персональних даних» щороку до 15 вересня та при потребі надавати відділу освіти селищної ради інформацію про дітей дошкільного та шкільного віку в межах відповідної адміністративно - територіальної одиниці (на кожен рік народження окремо) за формою згідно з додатком 2.

4.2. На підставі даних реєстру та даних щодо кількості дітей дошкільного віку щороку складати статистичний звіт за формою 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 року №938 «Про затвердження форми звітності про кількість дітей шкільного віку та інструкції щодо її заповнення» та подавати його до відділу освіти Романівської селищної ради щорічно до 15 вересня.  

5. Відділу освіти Романівської селищної ради на підставі поданих статистичних звітів складати зведені статистичний звіти та подавати їх до  департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації щорічно у встановлені терміни.

6. Керівникам закладів дошкільної та загальної середньої освіти  Романівської селищної ради:

6.1. Організувати ведення обліку вихованців та учнів відповідно до пунктів 10-13 Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року      № 684 зі змінами.

6.2. Постійно та своєчасно надавати відділу освіти Романівської селищної  ради інформацію про кількість вихованців у закладі та дані про дітей шкільного віку.

7. Інклюзивно-ресурсному центру Романівської селищної ради щорічно до    01 вересня надавати відділу освіти Романівської селищної ради список дітей з особливими освітніми потребами, які проживають на території Романівської   селищної  (на кожен населений пункт окремо) за формою згідно додатком 3.

8. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Василя ХОДЮКА.

 

Селищний голова                                                            Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                       УКРАЇНА                                                     

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №110

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про  встановлення  опіки  над дитиною-сиротою

***

Розглянувши  заяву  громадянки *** жительки ***   Житомирського району Житомирської області  про призначення її   опікуном над малолітньою  дитиною, висновок служби у справах дітей селищної ради від  21.07.2022 №286,  врахувавши,  що   мати  дитини – ***, померла (свідоцтво про смерть,  серії І-ТП  № 409195 від 30 липня   2021 року), батько дитини –***  помер  (свідоцтво про смерть, серії І-ТП №425074 від 04 липня 2022 року), та виходячи з інтересів дитини, відповідно до статей 243, 244, 246, 247, 249  Сімейного кодексу України, ст.ст. 59, 61, 62, 63 Цивільного кодексу України, ст.ст. 6, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових  умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року №866, ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1.  Встановити  опіку  над дитиною-сиротою ***
 2. Призначити  опікуном  *** жительку  *** Житомирського району Житомирської області. 
 3. Покласти персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток дитини  ***  на опікуна ***

 4. Службі у справах дітей Романівської селищної ради (Данилевич В.І.) забезпечити:

  4.1. Здійснення контролю за умовами проживання та виховання дитини в сім’ї опікуна.

  4.2. Підготовку щорічних висновків про стан виховання та утримання дитини в сім’ї опікуна.

 5. Сектору соціального захисту населення Романівської селищної ради (Зелюнко О.В.) забезпечити:

 5.1.  Щорічне пільгове оздоровлення підопічної  дитини.

         5.2. Розгляд питання щодо взяття під соціальний супровід дитини в сім’ї опікуна, надання комплексу послуг, спрямованих на створення належних умов для виховання та розвитку підопічної  дитини.

6. Рекомендувати  відділенню №7 управління праці та соціального захисту населення Житомирської райдержадміністрації (Кондратюк Т.В.)  призначити і  виплачувати державну  соціальну допомогу на дитину-сироту ***

7. Комунальному некомерційному підприємству «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради» (Волощук Д.В.) забезпечити:

7.1. Закріплення сімейного  лікаря за дитиною та її медичний огляд двічі на рік.

7.2. Надання службі  у справах дітей Романівської селищної  ради щорічних висновків про стан здоров’я дитини та дотримання опікуном  рекомендацій лікарів.

8. Відділу освіти Романівської селищної ради (Гаврилова О.Л.) забезпечити:

8.1. Право дитини  на здобуття повної загальної середньої освіти.

8.2. Надання службі у справах дітей Романівської селищної ради  щорічних інформацій про стан навчання, виховання та розвитку дитини.

9 Рекомендувати відділенню поліцію №5 Житомирського районного управління поліції головного управління Національної поліції в Житомирській області (Богаткін В.В.) інформувати службу у справах дітей Романівської селищної ради про наявність проявів асоціальної поведінки з боку дитини та опікуна.

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на  першого  заступника селищного  голови Володимира РИБАКА.

 

                   Селищний голова                                                    Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №111

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про розгляд заяви про вихід

з членів особистого селянського господарства гр. Лещенко Г.М.     

 

Відповідно до ст.ст. 11, 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України,  ст. 5  Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши заяву жительки с. Корчівка, вул. Молодіжна, 3, Лещенко Ганни Миколаївни, про вихід з членів особистого селянського господарства, виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Вивести Лещенко Ганну Миколаївну, жительку с. Корчівка, вул.Молодіжна, 3, з членів особистого селянського господарства без надання їй земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 2. Старості Врублівського старостинського округу внести зміни до відповідної книги погосподарського  обліку.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту Врублівського старостинського округу (Якимчук Т.В.)

 

Селищний голова                                                     Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №112

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про розгляд заяви про вихід

з членів особистого селянського господарства гр. Талька В.А.     

 

Відповідно до ст.ст. 11, 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України,  ст. 5  Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши заяву жителя с. Разіне, вул. Привокзальна, 6, Талька Володимира Анатолійовича, про вихід з членів особистого селянського господарства, виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Вивести Талька Володимира Анатолійовича, жителя с. Разіне,                           вул. Привокзальна, 6, з членів особистого селянського господарства без надання йому земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 2. Старості Романівського старостинського округу внести зміни до відповідної книги погосподарського  обліку.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на старосту Романівського старостинського округу (Жовтун О.Л.)

 

Селищний голова                                                     Володимир САВЧЕНКО

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №113

  від  28  липня 2022 року                                                             смт Романів

 

Про розгляд заяви про вихід

з членів особистого селянського господарства гр. Біляка Д.О.     

 

Відповідно до ст.ст. 11, 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 5  Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши заяву жительки смт Романів, вул. Путіліна, 41, Біляка Дмитра Олександровича, про вихід з членів особистого селянського господарства, виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

1. Вивести Біляка Дмитра Олександровича, жителя смт Романів, вул.Путіліна,41, з членів особистого селянського господарства без надання йому земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 

 1. Відділу земельних відносин та екології селищної ради забезпечити облік громадян виведених з членів особистого селянського господарства.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ земельних відносин та екології селищної ради (Мазуркевич В.Ц.).

 

Селищний голова                                                Володимир САВЧЕНКО

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №114

 від  28  липня 2022 року                                                             смт Романів

 

Про розгляд заяви про вихід

з членів особистого селянського господарства гр. Ткачук М.К.     

 

Відповідно до ст.ст. 11, 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 5  Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши заяву жительки смт Романів, вул. Суворова, 1, кв.3, Ткачук Марії Костянтинівни, про вихід з членів особистого селянського господарства, виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Вивести Ткачук Марію Костянтинівну, жительку смт.Романів,                             вул. Суворова, 1, кв.3, з членів особистого селянського господарства без надання їй земельної ділянки в натурі (на місцевості).

 

 1. Відділу земельних відносин та екології селищної ради забезпечити облік громадян виведених з членів особистого селянського господарства.

 

 1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ земельних відносин та екології селищної ради (Мазуркевич В.Ц.).

 

Селищний голова                                                    Володимир САВЧЕНКО

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №115

 від  28  липня 2022 року                                                             смт Романів

 

Про розгляд заяви про вихід

з членів особистого селянського господарства гр. Таратасюк З.В.   

 

Відповідно до ст.ст. 11, 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 5  Закону України «Про особисте селянське господарство», розглянувши заяву жительки смт Романів, вул. Вишнева, 6, Таратасюк Зої Володимирівни, про вихід з членів особистого селянського господарства, виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Вивести Таратасюк Зою Володимирівну, жительку смт Романів,                             вул. Вишнева, 6, з членів особистого селянського господарства без надання їй земельної ділянки в натурі (на місцевості).
 2. Відділу земельних відносин та екології селищної ради забезпечити облік громадян виведених з членів особистого селянського господарства.
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на відділ земельних відносин та екології селищної ради (Мазуркевич В.Ц.).

 

Селищний голова                                                   Володимир САВЧЕНКО

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №116

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

Про надання дозволу  Таран Л.І.

на розчищення земельної ділянки сільськогосподарського призначення від заліснення

 

Розглянувши заяву Таран Л.І. про надання дозволу на здійснення розліснення земельної ділянки та з метою впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань Романівської територіальної громади для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» №2498-VIII від 10.07.2018, ст.12, ст.91 Земельного кодексу України, ст.33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Надати  дозвіл Таран Ларисі Іванівні на проведення розліснення  (розчищення) земельної  ділянки з цільовим призначенням  «А 01.01 Землі сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва», кадастровий номер земельної ділянки 1821455100:07:000:0079, площею 1,6931 га, яка розташована на території Романівської селищної ради (за межами населеного пункту) з метою подальшого використання за цільовим призначенням

 

 

Селищний голова                                                         Володимир САВЧЕНКО

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №117

   від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

Про надання дозволу  Жовтуну Л.Г.

на розчищення земельної ділянки сільськогосподарського призначення від заліснення

 

Розглянувши заяву Жовтуна Л.Г. про надання дозволу на здійснення розліснення земельної ділянки та з метою впорядкування сільськогосподарських угідь у межах землеволодінь та землекористувань Романівської територіальної громади для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва, забезпечення раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів, керуючись Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» №2498-VIII від 10.07.2018, ст.12, ст.91 Земельного кодексу України, ст.33  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 1. Надати  дозвіл Жовтуну Леоніду Григоровичу на проведення розліснення  (розчищення) земельної  ділянки з цільовим призначенням  «16.00 Землі запасу», кадастровий номер 1821484200:06:000:0284, площею 1,4296 га, яка розташована на території Романівської селищної ради, за межами с.Романівка в урочищі «За Колесником», з метою подальшого використання за цільовим призначенням

 

Селищний голова                                                         Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №118

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

Про  створення робочої групи з

питань комплексного визначення

ступеня індивідуальних потреб

особи, яка потребує надання

соціальних послуг

 

 Відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 року №591 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2020 року №859 і від 06 жовтня 2021 року №1040», виконавчий комітет  селищної ради

 

ВИРІШИВ:

                                                    

 1. Утворити та затвердити склад робочої групи з питань комплексного  визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка  потребує надання соціальних послуг.
 2. Робочій групі у своїй роботі керуватись вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.2022 року № 591 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України  від 23 вересня 2020 року № 859 і від 06 жовтня 2022 року № 1040».
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника селищного голови Володимира РИБАКА

 

 

         

 

Селищний голова                                                          Володимир  САВЧЕНКО

 

СКЛАД

робочої групи з питань комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг

 

 

РИБАК                                            - перший заступник голови селищної ради

Володимир Миколайович

 

ЗЕЛЮНКО                                     - в.о. завідувача  сектору  соціального

Оксана Всеволодівна                          захисту населення селищної ради

 

ВІСИК                                             - фахівець із соціальної робити КУ

Катерина Михайлівна                     «Територіальний центр соціального

                                                           обслуговування (надання соціальних послуг)

                                                           селищної ради»

 

ГРОНСЬКА                                   - сімейний лікар КНП ЦПМСД селищної ради

Олена Володимирівна

 

Начальник відділу з організаційної

роботи селищної ради                                                  Катерина МИРОНЧУК

 

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                     

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №119

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про підсумки роботи із зверненнями громадян у І-му півріччі 2022 року                                                                       у виконавчому комітеті селищної ради

 

 

              Заслухавши інформацію начальника відділу з організаційної роботи виконавчого комітету Мирончук К.В. про роботу зі зверненнями громадян у      І-му півріччі 2022 року зазначено, що виконавчим комітетом селищної ради, його структурними підрозділами протягом І-го півріччя 2022 року здійснювалися заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», власних розпоряджень селищного голови з даного питання.

З цією метою забезпечено проведення особистого прийому громадян керівництвом селищної ради як на місцях, так і в населених пунктах громади.

          Протягом  6 місяців 2022 року до виконавчого комітету надійшло і було опрацьовано 630 звернень.

          Частка колективних звернень складає 1,4% або 9 звернень (основні питання – про діяльність закладів освіти та медицини, перейменування вулиць).

За категорією громадян, що вказали свій соціальний статус, найбільше до виконавчого комітету звернулося працюючих громадян  – 54%, пенсіонерів – 37%.

          Найбільша кількість звернень громадян надійшла з питань земельних відносин та аграрної політики – 440 (70%); соціального захисту жителів громади та внутрішньо переміщених осіб – 86 (14%); житлово-комунального господарства та житлової політики – 44 (7%); з питань екології -  39 (6,2%); освіти – 34 (5,3%); охорони здоров’я – 28 (4,4%); з питань сімейної політики та захисту прав дітей  - 17 (2,7%).

Всі звернення розглянуто згідно чинного законодавства, 180 (28,6%) звернень громадян вирішено позитивно,  444 (70,5%) - надано роз’яснення, відмовлено  - 3 (0,5%).

Понад 70% звернень на даний час вирішити не можливо. Ці звернення стосуються саме земельних питань: безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розробку документації із землеустрою з метою передачі у власність та розробку документації. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»  розгляд та вирішення таких питань заборонено, тому на такі звернення заявники отримали відповідні роз’яснення про те, що підняті питання будуть вирішуватися по суті після завершення дії воєнного стану в Україні.

 

     Керуючись ч. «б» ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Інформацію начальника відділу з організаційної роботи виконавчого комітету Мирончук К.В. взяти до відома.
 1. Начальникам структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради:
  1. Забезпечити  дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян.
  2. Дотримуватися графіків особистого прийому громадян.
  3. Щоквартально здійснювати аналітичну роботу із зверненнями громадян, домагатися усунення причин, що породжують обґрунтовані заяви та скарги до органів влади всіх рівнів.
  4. Забезпечити додержання встановлених законодавством термінів розгляду звернень та надання відповідей авторам звернень.
  5. Особливу увагу приділяти вирішенню питань, що стосуються життєзабезпечення жителів та внутрішньо переміщених осіб територіальної громади.

       3.Контроль за виконанням даного рішення  покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ходюка В.І.

 

Селищний голова                                                      Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                                                   Додаток

 до рішення виконавчого комітету селищної ради від 28.07.2022 року №119

Про підсумки роботи із зверненнями громадян

За І-е півріччя 2022 року у виконавчому комітеті

Романівської селищної ради

 

                           Виконавчим комітетом Романівської селищної ради, його структурними підрозділами протягом І-го півріччя 2022 року здійснювалися заходи щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.08р. №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», власних розпоряджень селищного голови з даного питання.

           

З цією метою забезпечено проведення особистого прийому громадян керівництвом та начальниками структурних підрозділів селищної ради.

Крім цього, керівництвом селищної ради проводилися виїзні прийоми громадян в населених пунктах громади.

 

          У зв’язку з початком війни кількість звернень громадян до селищної ради значно зменшилась у порівнянні з 2021 роком. Так, протягом  І-го півріччя 2022 року було зареєстровано лише 630 звернень (що на 1908 заяв менше проти минулого року), з них – 9 колективних звернень, 621 – індивідуальні.

За категорією громадян, що вказали свій соціальний статус, найбільше до виконавчого комітету звернулося працюючих громадян та пенсіонерів (понад 78% заявників), а також ветерани АТО та учасники бойових дій, члени багатодітних сімей, інваліди.

Як і в минулому році найбільша кількість звернень громадян стосувалася питань земельних відносин та аграрної політики – 440 (70%), у зв’язку з воєнним станом значно збільшилась частина звернень щодо соціального захисту населення – 86 (14%), вирішення питань житлово-комунального господарства та житлової політики – 44 (7%), з питань екології – 39 (6,2%), освіти – 34 (5,3%), охорони здоров’я – 28 (4,4%), з питань сімейної політики та захисту прав дітей – 17 (2,7%).

 Всі звернення розглянуто згідно чинного законодавства,                     180 (28,6%) звернень громадян вирішено позитивно444 (70,5%) громадянам надано роз’яснення, відмовлено  - 3 (0,5%).

 Відмови у задоволенні заяв в основному стосуються звернень щодо оформлення права власності, до яких не було надано або не оформлено відповідних документів.

Понад 70% звернень на даний час вирішити не можливо. Ці звернення стосуються саме земельних питань: безоплатної передачі земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розробку документації із землеустрою з метою передачі у власність та розробку документації. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»  розгляд та вирішення таких питань заборонено, тому на такі звернення заявники отримали відповідні роз’яснення про те, що підняті питання будуть вирішуватися по суті після завершення дії воєнного стану в Україні.

 

         Протягом І-го півріччя  2022 року до виконавчого комітету через органи влади надійшло на вирішення 9 звернень, в тому числі:

 1. -  звернень  від обласної державної адміністрації;

3 - звернення  від районної державної адміністрації.

Основні питання – це надання гуманітарної допомоги, соціальні виплати, декомунізація вулиць.

 

          Крім цього, надійшло 1 звернення від народного депутата Верховної ради України Кузьміних С.В. про надання інформації щодо запланованих заходів у громаді та 1 звернення від депутата селищної ради Капінуса О.Г. про винесення на розгляд засідання сесії селищної ради питання про заборону діяльності на території громади Московського патріархату.

На адресу селищної ради протягом І-го півріччя 2022 року надійшло також  2 адвокатських запити щодо надання згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» певної інформації та копій документів з метою надання адвокатських послуг громадянам.

     Звернення громадян, що надходять до селищної ради, приймаються, проходять первинний розгляд і реєструються у день їх надходження у порядку, визначеному Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян.

 

Особлива увага у роботі з письмовими зверненнями громадян приділяється неупередженому, об’єктивному  і своєчасному розгляду звернень з метою оперативного розв’язання порушених у них питань, задоволення законних вимог заявників.

 

 

                                                                       УКРАЇНА                                                     

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №120

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про стан здійснення виконавчим                                                                                 комітетом селищної ради делегованих                                                                            повноважень органів виконавчої влади                                                                                                                                        

у І-му півріччі 2022 року

 

              Заслухавши та обговоривши  інформацію заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ходюка В.І. про стан  здійснення виконавчим комітетом селищної ради делегованих повноважень органів виконавчої влади у І-му півріччі 2022 року, з метою забезпечення належного контролю та вдосконалення роботи виконавчого комітету, відповідно до ст.27-40 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради                                                                                                                                            

В И Р І Ш И В:

 

         1.Інформацію заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ходюка В.І. про стан здійснення виконавчим комітетом делегованих повноважень органів виконавчої влади у І-му півріччі 2022 року  взяти до відома.

        2. Заступникам селищного голови та керівникам структурних підрозділів Романівської селищної ради активізувати  роботу та забезпечити дієвий контроль за станом виконання прийнятих виконавчим комітетом рішень  щодо здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених ст.ст.27-38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

       3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

Селищний голова                                                      Володимир САВЧЕНКО

 

                                                                                             Додаток

 до рішення виконавчого комітету селищної ради від 28.07.2022 року №120

 

Про стан здійснення виконавчим комітетом селищної ради делегованих повноважень органів виконавчої влади у І-му півріччі 2022 року

 

Делеговані повноваження — це повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Згідно  п.2 ст.11 вказаного Закону виконавчі органи сільських, селищних та міських рад є підконтрольними та підзвітними відповідним органам виконавчої влади з питань здійснення делегованих повноважень.

На виконання п.7 Порядку контролю за станом здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.1999р. №339, виконавчим комітетом селищної ради  здійснено аналіз роботи по виконанню делегованих повноважень за І-е півріччя 2022 року, за результатами якого підготовлено та надіслано звіт до Житомирської районної державної адміністрації.

Протягом вказаного періоду на засіданнях виконавчого комітету було розглянуто 105 питань, з яких – 66 з питань делегованих повноважень, що становить 63% від загальної кількості.

       Найбільше розглянуто виконавчим комітетом питань та  відповідно прийнято рішень щодо здійснення делегованих повноважень:

 

 • сфері соціального захисту населення (41 рішення);
 • у галузі житлово-комунального господарства(10 рішень);
 • у галузі оборонної роботи (6 рішень);
 • по 2 рішення:
 • у сфері забезпеченню законності, правопорядку, охорони прав і законних інтересів громадян;
 • у галузі будівництва;
 • у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища;
 •  по 1 рішенню:

- у сфері освіти, культури та спорту;

- у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку;

- в галузі бюджету, фінансів і цін;

          Основні питання, що розглядалися, стосувалися:

 • у сфері соціального захисту (ст.34): забезпечення безкоштовним харчуванням у закладах освіти дітей пільгових категорій, вирішення питань опіки та піклування над неповнолітніми, надання соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам;

 

 

 • у галузі житлово-комунального господарств, торговельного обслуговування  та будівництва(ст.30, ст.31): погодження оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна громадянам, встановлення за погодженням з власниками  режиму роботи об’єктів торгівлі, надання дозволу на виїзну торгівлю та надання послуг у сфері розваг та відпочинку, вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування, надання дозволу на проведення певних видів будівельних робіт;
 • у галузі оборонної роботи (ст.36): надання військовим частинам комунально-побутових та інших послуг, матеріальної допомоги, здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання молоді;
 • щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (ст.38): про стан роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті, питання діяльності адмінкомісії;
 • у сфері регулювання земельних відносин(ст. 33): вирішення земельних спорів у встановленому порядку, дотримання  законодавства з питань екології суб’єктами  підприємницької діяльності та громадянами;

   У зв’язку з воєнним станом на території країни в основі діяльності селищної ради були і  питання прихистку людей з територій, де відбувалися бойові дії, та  громадян з окупованих територій, надання їм гуманітарної допомоги та соціальних послуг, підтримка ЗСУ, організація стабільної роботи об’єктів соціальної сфери, особливо закладів освіти та медицини, підготовка до нового навчального року та проходження опалювального сезону - все це теж відобразилося на прийнятті ряду рішень з питань делегованих повноважень виконавчим комітетом.

         

          Делеговані повноваження – невід’ємна і важлива складова роботи виконавчого комітету, а тому їх здійснення та контроль за виконанням повинні бути постійно в полі зору керівників всіх структурних підрозділів.

 

          Дякую за порозуміння, висловлюю надію на подальшу конструктивну співпрацю з урахуванням набутого                                                                                    

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №121

  від 28 липня 2022 року                                                                   смт Романів

 

Про затвердження базової мережі

закладів культури 

 

          Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2021р. №970 «Про внесення змін до Порядку формування базової мережі закладів культури», керуючись ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заслухавши і обговоривши питання необхідності впорядкування базової мережі закладів культури, виконавчий комітет Романівської селищної ради

 

                                                В И Р І Ш И В:

 

1. Затвердити базову мережу  закладів культури Романівської селищної ради (додається).                                                                                                                                                                             

   2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

 

Селищний голова                                                       Володимир САВЧЕНКО        

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

      

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь