A A A K K K
для людей із порушенням зору
Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

ПОЛОЖЕННЯ про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку Романівської селищної ради на період до 2027 року  

                                                                                                  Додаток  1

                                                                                                  до проекту рішення

  № 283 від 27.04.2021

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегічного

плану розвитку Романівської селищної ради на період до 2027 року

 

І. Загальні положення.

Робоча група з розробки Стратегії розвитку Романівської селищної на період до 2027 року (далі - Робоча група) - консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Романівської селищної ради створений для організації та підготовки пропозицій з розробки Стратегії розвитку Романівської селищної ради на період до 2027 року.

У своїй діяльності Робоча група керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, актами центральних органів виконавчої влади, рішеннями Романівської селищної ради та цим Положенням.

Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегії розвитку Романівської селищної ради.

Основним завданням Робочої групи є:

- визначення пріоритетів, стратегічних цілей, поетапного плану дій та механізму реалізації Стратегії з урахуванням основних положень Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року;

-  забезпечення розробки базового проекту Стратегії;

- надання пропозицій щодо підготовки та реалізації пріоритетних інвестиційних проектів спрямованих на впровадження Стратегії.

Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Склад робочої групи затверджується рішенням сесії Романівської селищної ради. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, незалежні експерти, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.

 

II. Функції.

 Робоча група в процесі діяльності:

- розробляє проект бачення Стратегічного розвитку територіальної громади;

- визначає напрями і пріоритети своєї роботи;

- розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;

- визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;

- проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;

- проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади;

- визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;

- може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади в межах Стратегічного плану;

- організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план;

- узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;

- організовує роботи з підготовки інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;

- організовує роботу з засобами масової інформації;

- розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів з досягнення довго- і короткострокових цілей;

- організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегічного плану;

- формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку територіальної громади;

- розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;

- затверджує керівників фокусних груп;

- затверджує теми соціально-психологічних досліджень;

- залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;

- приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження Романівській селищній раді;

- прогнозує очікуваний результат усіх суб’єктів взаємодії з реалізації даного Стратегічного плану розвитку Романівської селищної ради.

 

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.

Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова робочої групи скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу з реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови. Засідання робочої групи є правомочним, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи. За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які беруть участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності - заступником голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 - отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану в організаціях, установах громади незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;

- проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;

- проводити роз’яснювальну роботу у громаді з питань розробки і втілення Стратегічного плану на території громади та значення його необхідності;

- вносити виконавчому комітету пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану;

- брати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади;

- розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегічного плану.

 

ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану економічного розвитку громади. Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.

 

 

 

Селищний голова                                                                 Володимир САВЧЕНКО                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Додаток  2

                                                                                               до проєкту рішення сесії

                                                                                               № ____ від 27.04.2021

 

Склад Робочої групи з розробки Стратегії плану розвитку

Романівської селищної ради на період до 2027 року

 

1.

Савченко Володимир Володимирович

голова селищної ради, голова робочої групи

2.

Рибак Володимир Миколайович

перший заступник голови, заступник робочої групи

3.

Мілінчук Ірина Володимирівна

головний спеціаліст відділу з організаційної роботи, секретар робочої групи

4.

Чумаченко Юрій Миколайович

секретар селищної ради

5.

Іванюк Інна Володимирівна

керуючий справами виконавчого комітету селищної ради

6.

Мазуркевич Валерій Цезарович

начальник відділу земельних відносин та екології

7.

Горобець Наталія Аркадіївна

начальник фінансового управління

8.

Кондратюк Наталія Володимирівна

начальник відділу доходів, економічного розвитку та інвестицій фінансового управління

9.

Зінчук Надія Анатоліївна

начальник відділу бухгалтерського обліку

10.

Гаврилова Оксана Леонідівна

начальник відділу освіти

11.

Кучинська Тетяна Вікторівна

начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту

12.

Мельник Валентина Станіславівна

в.о. начальника відділу соціального захисту населення

13.

Скакун Ірина Вікторівна

начальник відділу ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності

14.

Мошонець Валентина Феофанівна

головний спеціаліст відділу ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності

15.

Фещенко Віктор Григорович

спеціаліст І категорії відділу ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності

16.

Данилевич Валентина Іванівна

начальник служби у справах дітей

17.

Горбатюк Наталія Володимирівна

Начальник ЦНАП

18.

Матат Богдан Петрович

Директор КП «Сервіс»

19.

Пігман Ігор Йосипович

Директор КП «Водолій»

20.

Вітюк Сергій Леонідович

Директор КП «Дар»

21.

Романчук Олександр Анатолійович

Староста Биківського старостинського округу № 1

22.

Руденко Ярослав Олександрович

Староста Булдичівського старостинського округу № 2

23.

Колотюк Петро Якович

Староста Вільшанського старостинського округу № 3

24.

Якимчук Тетяна Володимирівна

Староста Врублівського старостинського округу № 4

25.

Фещенко Анатолій Іванович

Староста Годиського старостинського округу № 5

26.

Войцехівська Олена Володимирівна

Староста Гордіївського старостинського округу № 6

27.

Гринчук Любов Анатоліївна

Староста Камінського старостинського округу № 7

28.

Голумбйовський Вадим Павлович

Староста Ольшанського старостинського округу № 8

29.

Гирук Олег Михайлович

Староста Прутівського старостинського округу № 9

30.

Жовтун Олександр Леонідович

Староста Романівського старостинського округу       № 10

31.

Моравська Ірина Едуардівна

Староста Соболівського старостинського округу       № 11

32.

Кліменчук Світлана Володимирівна

Староста Старочуднівськогутянського старостинського округу № 12

33.

Окаєвич Галина Павлівна

Староста Червонохатківського старостинського округу № 13

34.

Лопоха Віталій Олексійович

Староста Ягодинського старостинського округу № 14

35.

Свиридюк Лариса Алімівна

Староста Ясногородського старостинського округу  № 15

36.

Галяс Олександр Миколайович

головний лікар Романівського ЦПМСД

37.

Серт Ірина Валеріївна

головний лікар КУ «Романівська ЦРЛ»

38.

Власюк Володимир Петрович

директор КУ «Романівський терцентр»

39.

Терещук Леся Олександрівна

жителька с. Прутівка

40.

Капінус Олексій Григорович

депутат селищної ради (з/з)

41.

Сосновська Марія Андріївна

депутат селищної ради (з/з)

42.

Гаврилюк Олександр Іванович

голова громадської організації людей з інвалідністю «Глорія»

43.

Лесько Дмитро Олександрович

депутат селищної ради (з/з)

44.

Тетерін Василь Олександрович

житель смт Романів, (опікун)

45.

Кіндрук Іван Миколайович

депутат селищної ради (з/з)

46.

Кулак Марина Валентинівна

депутат селищної ради (з/з)

47.

Ходак Ігор Євгенович

депутат обласної ради (з/з)

48.

Протасова Лариса Валеріївна

кандидат економічних наук

 

 

Селищний голова                                                                 Володимир САВЧЕНКО

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь