A A A K K K
для людей із порушенням зору
Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про погодження розрахункових тарифів на надання платних соціальних послуг комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Романівської селищної ради»

Дата: 11.05.2022 14:45
Кількість переглядів: 682

                                         

                     У К Р А Ї Н А

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

Житомирського району Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

РІШЕННЯ № 69

від 11 травня 2022  року                                                            смт. Романів

 

Про погодження розрахункових

тарифів на надання платних

соціальних послуг комунальною

установою «Територіальний центр

соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) Романівської селищної

ради»

     

     Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», статуту комунальної установи, затвердженого рішенням сесії Романівської селищної ради від 24.12.2021 р. №782-19/21, розглянувши клопотання директора КУ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Романівської селищної ради» від 02.02.2022 р. №48 щодо погодження тарифів на надання платних соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома та вартість перебування у відділенні стаціонарного догляду на 2022 рік, виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Погодити розрахункові тарифи на надання платних соціальних

послуг, відділенням соціальної допомоги вдома та вартість перебування у

відділенні стаціонарного догляду КУ «Територіальний центр» згідно

додатку.

  1. Встановлені тарифи ввести в дію з 01.06.2022 року.
  2. Забезпечити оприлюднення даного рішення   на  сайті  селищної   ради.
  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого

заступника селищного голови Рибака В.М.

Селищний голова                                                     Володимир  САВЧЕНКО

 

                  

                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                           Селищний голова

                                                                             Романівської селищної ради

                                                                                               ________Володимир САВЧЕНКО

 

РОЗРАХУНОК

тарифу на надання соціальної послуги

 

Розрахунки тарифів на платні соціальні послуги проведені відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування» зі змінами,  постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження порядку регулювання тарифів соціальні на послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року №429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 року «Порядок організації надання соціальних послуг», наказу Міністерства фінансів України від 31.12.1999 року №318 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку», наказу Міністерства соціальної політики від 07.12.2015 року №1186 "Про затвердження методичних рекомендацій  розрахунку вартості соціальних послуг" (надалі Методика №1186).  

Згідно Методики № 1186 вартість соціальної послуги розраховується відповідно до економічно обґрунтованих планових витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів витрат ресурсів, калькуляції вартості соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з урахуванням цін на матеріальні ресурси та послуги за попередній період на основі розрахункових фінансових показників.

Вартість кожної соціальної послуги визначається на основі типової структури витрат для визначення вартості соціальної послуги в розрахунку на одну людино-годину (залежно від умов надання соціальної послуги), яка містить статті прямих та адміністративних витрат.

До прямих витрат належать:

  • заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування основного та допоміжного персоналу;
  • придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних з наданням соціальної послуги основним і допоміжним персоналом (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; медикаменти, перев’язувальні матеріали; продукти харчування; супутні роботи та послуги; інші витрати на придбання товарів, робіт і послуг);
  • інші прямі витрати, необхідні для надання послуги (на транспортування, ремонт і обслуговування спеціального обладнання та інших спеціальних засобів, амортизацію спеціального обладнання та інших спеціальних засобів тощо).

До адміністративних витрат належать витрати:

  • на заробітну плату та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування адміністративного, управлінського, господарського та обслуговуючого персоналу;
  • на придбання товарів, робіт і послуг (у тому числі предмети, матеріали, обладнання та інвентар; роботи та послуги; інші витрати);
  • інші адміністративні витрати (оренда та обслуговування приміщень, будівель і споруд; комунальні послуги та енергоносії; зв’язок; транспортні витрати на адміністративні потреби; відрядження працівників; ремонт і обслуговування обладнання адміністративного призначення; амортизація основних засобів нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення тощо).

При визначенні вартості соціальної послуги враховують вартість надання такої послуги одному одержувачу протягом однієї людино-години, час на її надання та кількість одержувачів.

До вартості конкретної соціальної послуги включається частка всіх адміністративних витрат, яка визначається з урахуванням коефіцієнта розподілу адміністративних витрат: відношення заробітної плати основного та допоміжного персоналу, залученого до надання конкретної соціальної послуги, до заробітної плати всього основного та допоміжного персоналу, що безпосередньо надає соціальні послуги за різними договорами.

Адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником.

Розрахунок вартості послуг.

Прямі витрати на надання соціальної послуги.

Визначаємо розмір заробітної плати і ЄСВ персоналу, залученого до надання платної соціальної послуги; витрати на придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги; інші прямі витрати.

Наданням платної послуги займається один соціальний робітник (6-й тарифний розряд).

Для розрахунку беремо заробітну плату соціальних робітників згідно штатного розпису на 01.01.2021р. та врахування грудневе підвищення мінімальної заробітної плати

№ з/п

Назва показника

Розмір

Витрати на рік, грн.

 

1

Посадовий оклад соціальних робітників(11 місяців+ грудень) 20 посадових окладів

3872,00 грн.

4195,00 грн

851840,00+83900,00 = 935740.00 грн.

 

2

Шкідливі умови

15 % посадового окладу

127776,00+12585,00=140361,00

 

3

Щорічна матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі посадового окладу

3872,00 грн.

77440,00 грн.

 

4.

Доплата до мінімальної заробітної плати

6000,00 грн.- 1547,20 грн

6500,00 грн – 1675,75 грн

1547,2*11*20=340384,00

1675,75*20=33515

340384,00+33515,00=373899,00

 

6

Усього заробітна плата

1527440,00 грн.

 

7

Єдиний соціальний внесок

22 % від ряд. 6

1527440,00 грн. х 22% = 336036,80 грн.

 

Разом:

1863476,80 грн.

Заробітна плата соціального робітника становить 1527440,00:20=76372,00грн.

Єдиний соціальний внесок 336036,80:20=16801,84 Разом 76372,00+16801,84=93173,84.

Тож, за формулою, яку пропонує Методика №1186 витрати на оплату праці основного та допоміжного персоналу складають:

ЗПЄВ = ЗП + ЄВ = 76372,00 грн. + 16801,84 грн. = 93173,84 грн.

Розрахунок  витрат на придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної послуги.

Види, термін використання та кількість ТМЦ, необхідних для надання послуги протягом року, беремо виходячи з практики надання цієї послуги. Ціни визначаємо за даними бухгалтерського обліку.

№ з/п

Назва ТМЦ

Термін використання (місяців)

Кількість

Ціна, грн.

Вартість, грн.

 

1

Сумка

12

1 шт.

90,00

90,00

 

2

Халат

12

1 шт.

310,00

310,00

 

3

Велосипед

36

1 шт.

3300,00

1100,00

 

4

Зошит (18 арк.)

6

2 шт.

30,00

60,00

 

5

Ручка

3

1 шт.

2,00

2,00

 

Разом:

1562,00

Витрати на придбання товарів, робіт і послуг за Методикою №1186 розраховуємо за формулою:

ПТРП = 90,00 грн.+310,00грн. + 1100,00 грн. +60,00грн. + 2,00 грн. = 1562,00 грн.

З урахуванням кількості робочих днів у 2021 році (250 днів) і норми тривалості робочого дня терцентру (8 годин) прямі витрати на надання послуги становлять :

ПВ = (ЗПЄВ + ПТРП + ІПВ) : РД : НТРД = (93173,84 грн. + 1562,00грн.) : 250 дн. : 8 год = 47,37грн.

Частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості платної соціальної послуги. Згідно п.3 Порядку №268 визначено, що адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником. Тому частку адміністративних витрат необхідно враховувати в розмірі 6,99 грн. (93173,84 грн. : 250 д. : 8 год х 0,15 = 6,99 грн.).

Розрахунок вартостінадання соціальної послуги протягом однієї людино-години:

ВОГ = ПВ + ЧАВ = 47,37 грн. + 6,99грн. = 54,36 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАРИФИ

на надання соціальної послуги «догляд вдома»

відповідно до Державного стандарту догляду вдома

Код послуги

Найменування послуги

Одиниця виміру

Норма часу

Вартість послуги

1

Купівля і доставка:

 

 

Разове доручення

 

 

1.1

Продовольчих товарів

60

54,36

1.2

Промислових та господарських товарів

60

54,36

1.3

Медикаментів

60

54,36

1.4

Книг, журналів,газет

60

54,36

1.5

Гарячого харчування

60

54,36

2.

Доставка куплених товарів до місця проживання ОНГ

Одна доставка

40

36,24

3.

Приготування їжі

Разове доручення

60

54,36

4.

Виконання повсякденних послуг (підготовка продуктів для приготування їжі, миття овочів і фруктів, посуду,  винесення сміття тощо)

Одна послуга

 

30

 

 

27,18

5

Надання допомоги при:

 

 

 

5.1

Купанні

Разове доручення

60

54,36

5.2

Умивання рук, обличчя

Разове доручення

10

5,44

5.3

Гоління

Разове доручення

20

18,12

5.4

Розчісування волосся

Разове доручення

30

27,18

6

Прибирання житла:

 

 

 

6.1

Вологе прибирання

Разове доручення

70

63,42

6.2

Генеральне прибирання

Разове доручення

130

117,78

6.3

Миття вікон

Разове доручення

10

5,44

6.4

Очищення від пилу килимів, доріжок пилососом замовника

Разове доручення

3

2,72

6.5

Миття газової плити

Разове доручення

30

27,18

6.6

Винесення сміття

Разове доручення

10

5,44

6.7

Відтаювання холодильника,його миття всередині,зовні

Разове доручення

40

36,24

6.8

Миття люстр,підвісок,бра,торшерів,плафонів

Разове доручення

20

18,12

6.9

Миття стін, дверей у квартирі (будинку)

Разове доручення

10

5,44

7

Прання білизни:

 

 

 

7.1

Ручне прання білизни

Одне прання

50

45,30

8

Штопання, дрібний ремонт шкарпеток, постільної білизни

Один ремонт

10

5,44

9

Прасування білизни

Одне прасування

30

27,18

10

Годування (для ліжко - хворих)

Одне годування

40

36,24

11

Заміна постільної і натільної білизни

Одна заміна

30

27,18

12

Надання допомоги в обробці присадибної ділянки

Разове доручення

150

135,90

13

Розпалювання печей,піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води з криниці

Одне розпалювання, одна доставка, одне піднесення

90

81,54

14

Оформлення замовлень на доставку вугілля, дров

Разове доручення

60

54,36

15

Утеплення вікон на зиму(проклеювання папером, закладення утеплювального шнуру, мастики)

Разове доручення

50

45,30

16

Відвідування представниками соціальних служб хворих у стаціонарних закладах

Разове доручення

60

54,36

17

Читання художньої та іншої літератури

Разове доручення

60

54,36

18

Надання допомоги в оформленні документів (субсидій на квартирну плату і комунальні послуги)

Одне оформлення

120

108,72

19

Організація консультування (надання допомоги в організації консультацій у фахівців з різних питань)

Разове доручення

30

27,18

20

Допомога при заготовці овочів на зиму, консервуванні

Разове доручення

90

81,54

21

Оплата комунальних послуг

Разове доручення

75

67,95

22

Виклик лікаря на домівку

Один виклик

10

5,44

 

Згідно  наказу Міністерства соціальної політики України №1186 від 07.12.2015» Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг» та додатку № 2 до Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг ( пункт 6 розділу 1),  розроблено типову структуру витрат для визначення вартості соціальної послуги  в розрахунку на одну  людино-годину ( залежно від умов соціальної послуги).

          Прямі витрати  на перебування  у  відділенні стаціонарного догляду   КУ «Територіальний центр соціального обслуговування      ( надання соціальних послуг) Романівської селищної ради» 

          За 1 місяць перебування у  відділенні стаціонарного догляду  витрачається 176856,53 грн ( 2122278,40 (затрати за рік): 12 (міс.) = 176856,53 грн.

          Вартість перебування 1 людини в відділенні  на протязі  місяця  -  12632,91  (176856,53 : 14(середня чисельність) = 12632,91 грн.)

 

Статті  витрат

Умови надання послуг ( у стаціонарних умовах)

Сума

1

Заробітна плата та ЄСВ

 

 

 

1.1

Зарплата працівників

Відповідно до штатного розпису на навантаження

1066745,24 грн

 

1.2

ЄСВ

Визначається відповідно до ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на державне соц..страхування

202891,51 грн.

 

2

Придбання товарів,робіт,послуг

У випадках,передбачених державним стандартом соціальної послуги  або договором

 

 

2.1

Матеріали,господарчі та супутні товари

 

52688,54 грн.

 

2.2

Медикаменти та вироби мед.призначення

 

21097,97 грн.

 

2.3

Продукти харчування

 

288696,95 грн.

 

3

Інші прямі витрати

 

 

 

3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Транспорті витрати                                                                                                              

Відповідно до маршрутних листів

20004,17 грн.

 

3.2

Ремонт та обслуговування спец.обладнання

Відповідно до укладених  договорів

22617,48 грн.

 

3.3

Комунальні послуги та  енергоносії

Відповідно до встановлених  тарифів на комунальні послуги та вартості енергоносіїв

447539,54 грн

 

 

Всього затрат

 

2122278,40 грн

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь