Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Звіт про роботу Фінансового управління Романівської селищної ради за 2021 рік

Дата: 25.01.2022 09:09
Кількість переглядів: 1533

 

Звіт Фінансового управління за 2021 рік

 

Звіт

 про роботу Фінансового управління
Романівської селищної ради за 2021 рік

Згідно п.36 част.1 ст. 2 Бюджетного кодексу України Фінансове управління – установа у статусі юридичної особи публічного права, що відповідно до законодавства України здійснює функції з складання прогнозу місцевого бюджету, складання, виконання місцевого бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

Фінансове управління Романівської селищної ради створене селищною радою 23.12.2020 року з метою виконання функцій в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншим бюджетним законодавством України.

У відповідності до ст.78 Бюджетного кодексу України Фінансове управління Романівської селищної ради організовує складання, виконання місцевого бюджету, здійснює контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, здійснює загальну організацію та управління виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу. За участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів селищного бюджету.

З метою забезпечення безперебійності бюджетного процесу працівниками фінансового управління у законодавчо визначені терміни складено річний та помісячний розпис доходів, видатків загального та спеціального фондів бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік. Для забезпечення збалансованості бюджету затверджений розпис фінансування бюджету громади на 2021 рік.

Фінансування бюджету громади відбувалось за рахунок коштів загального фонду бюджету, бюджету розвитку (спеціального фонду) та вільних залишків коштів селищного бюджету на загальну суму 166 399,0 тис.грн.

Відповідно до порядку складання і виконання розпису селищного бюджету, затвердженого наказом начальнику фінансового управління від05.01.2021 № 2 “Про затвердження Порядку складання і виконання розпису селищного бюджету”, розпис направлено в управління Державної казначейської служби України у Романівському районі.

 

За напрямком «Доходи місцевого бюджету» проведена наступна робота:

Складено розрахунки до проєкту місцевого бюджету по доходах та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди, введено розроблені показники в програму ІАС «Місцевий бюджет».

  Складено помісячний розпис доходів селищного бюджету по загальному та спеціальному фондах на 2021 та 2022 роки.

Підготовлено проект доходної частини селищного бюджету.

Проводиться постійний контроль та аналіз виконання доходної частини селищного бюджету, проводиться порівняльний аналіз в розрізі видів надходжень з відповідним періодом минулого року; щомісячно надається відповідна інформація голові селищної ради та секретарю;

Проведено аналіз та опрацьовано ставки місцевих податків і зборів, що діяли на території району в розрізі сільських та селищних рад в 2020 році, підготовлено та прийнято проект рішення «Про місцеві податки і збори», який діятиме з 1-го січня 2022 року. Зважаючи на те, що дане рішення є регуляторним актом, обговорення проходило протягом 30 календарних днів. Розглянуто листи щодо надання пільг по податку на землю від ряду державних установ (ГУ ДСНС у Житомирській області, Басейнове управління водних ресурсів річки Прип’ять), прийнято до уваги усні звернення підприємців району щодо ставок оподаткування. Проект направлявся для перевірки до Державної регуляторної служби України та Антимонопольного комітету України, зауваження та пропозиції враховані у проекті рішення.   

Підготовлено та прийнято рішення «Про затвердження Порядку і нормативів відрахування частини прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які належать до спільної власності територіальної громади».

Протягом 2021року бюджет по доходах збільшувався чотири рази на загальну суму понад 13,4 млн. грн. Цьому передувала робота по розрахунку очікуваних надходжень до кінця року з метою внесення змін до бюджету та забезпечення проведення запланованих видатків до кінця року в повному об’ємі.

За висновками установ ДПС у межах обов’язків і наданих законодавством повноважень відділ погоджує повернення переплат або зарахування їх у інші платежі.

Забезпечений контроль за відповідністю показників місячної (квартальної) звітності показникам, занесеним до системи ІПК «Місцевий бюджет».

Забезпечено своєчасне виконання контрольних документів.

Розроблені фінансовим управлінням заходи затверджені Розпорядженням селищного голови якими, по доходах, передбачені шляхи додаткового наповнення бюджету громади.  В заходах деталізовано певні напрямки роботи по основних податках, що надходять до селищного бюджету. Цими заходами охоплені усі структурні підрозділи селищної ради, проте звіти про проведену роботу до фінансового управління не надходили. Крім того заходами передбачено проведення звірки з ГУ ДПС у Житомирській області по кількості договорів оренди, проте договора оренди землі не були передані у податкову службу, тому контроль за своєчасністю сплати орендної плати не здійснює податкова служба, адже при наявності боргу судовий позов готує податкова, а не селищна рада. Згідно порядку подання податкової звітності передбачено, що  на початку року (січень місяць), надання земельним відділом інформації щодо заключених договорів оренди селищною радою до податкової служби.

Департаментом  фінансів Житомирської ОДА  проводиться моніторинг фінансових показників бюджетів територіальних громад.

Рейтинг Романівської громади по доходах серед 66 існуючих у складі області за січень-листопад (остання інформація на сьогоднішній день) 2021 року наступний:

 • доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців відповідної громади) –3767 грн. По області найменше – 2322 грн.
 • рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету громади з дотаціями, але без урахування субвенцій з державного бюджету) –15,7 % при максимальних по області 38,8%;
 • співвідношення видатків на утримання апарату управління із фінансовими ресурсами громади (співвідношення видатків на утримання апарату управління органів місцевого самоврядування із сумою доходів загального фонду без урахування трансфертів з державного бюджету, у відсотках) – 19,5% при максимальних по області 54,5%;
 • Частка місцевих податків і зборів у доходній частині загального фонду бюджету громади (без трансфертів)- 26,5 % при мінімальних по області 14,1 %.

Ст.78 п.4 . передбачено, що місцевий фінансовий орган за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету. На території Романівської селищної територіальної громади  відділення ДПС є центром обслуговування платників надає тільки консультативні послуги, тому лише  через кабінет платника податків щомісячно здійснюється запит до податкової служби на одержання інформацій по нарахуванню, сплаті, переплаті та недоїмці до місцевого бюджету. При звірці фактичної сплати, наданої податковою, з  даними згідно ІПК «Місцевий бюджет» маємо великі розбіжності. Сервіс надання інформації ще не належний.

Регулярно проводиться порівняльний аналіз сплати ПДФО та земельних платежів до селищного бюджету фізичними особами-підприємцями та юридичними особами.

 

За напрямком «Видатки місцевого бюджету» проведена наступна робота:

Підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів витяги з річного та помісячного розпису бюджету громади на 2021 рік в розрізі 38 кодів програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, що є підставою для формування та затвердження в установленому порядку кошторисів та планів асигнувань розпорядниками.

Фінансовим управлінням погоджено 76 документів по мережі розпорядників і  одержувачів коштів місцевого бюджету, по 53 реєстрах внесені зміни до мережі розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету.

Щоденно, протягом 2021 року, в процесі виконання бюджету розроблялися та систематизувалися казначейські документи по доходах та видатках бюджету Романівської селищної територіальної громади.

Щоденно опрацьовувалися та перевірялися звіти щодо залишків бюджетних призначень по розпорядниках коштів, залишків коштів на бюджетних рахунках.

Проводилося фінансування бюджетних установ згідно поданих заявок (пропозицій) про виділення коштів з рахунків місцевого бюджету на рахунки головного розпорядника бюджетних коштів та реєстрів бюджетних фінансових зобов'язань, зареєстрованих в управлінні Державної казначейської служби у Романівському районі, в межах затверджених бюджетних призначень. Щоденно формувалася значна кількість фінансових зобов'язань розпорядниками коштів, по результатах яких працівниками бюджетного відділу підготовлено 289 розпоряджень про виділення коштів з рахунків бюджету Романівської селищної територіальної громади, окремо по загальному та спеціальному фондах.

Підготовлені та винесені на розгляд селищної ради 22 проєкти рішень про річний звіт про виконання селищного бюджету за 2020 рік в т.ч. виконання доходної частини бюджету, виконання бюджету по видатках та кредитуванню та бюджетів сільських, селищних рад, які було передано в ході реорганізації Романівського району

Працівниками фінансового управління було забезпечено вчасне подання та якісний захист річного звіту за 2020 рік у департаменті фінансів Житомирської обласної державної адміністрації.

Затверджено звіт про виконання місцевого бюджету за 2020 рік на сесії Житомирської районної ради.

Для забезпечення якісної роботи опрацьовувалися зміни до програмного забезпечення Міністерства фінансів України «Мегеzha_ST». Підготовлені та подані в департамент фінансів Житомирської облдержадміністрації зведення звітів по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів за 2020 рік за кожним кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Підготовлена пояснювальна записка до звіту по мережі, штатах та контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів по бюджету Романівського району.

Працівниками фінансового управління за допомогою засобів електронного зв'язку забезпечується електронний документообіг, а саме: здійснюється передача та прийняття інформації, електронних документів, ведеться їх впорядкування та електронний облік. Підтримується постійний зв'язок за допомогою електронних засобів з департаментом фінансів Житомирської ОДА, з бюджетними установами, закладами та організаціями. Проводиться робота щодо обслуговування та моніторингу працездатності програмного забезпечення, інсталяції програмного забезпечення; доступу користувачів до внутрішніх інформаційних ресурсів, локальної комп'ютерної мережі та інше.

Постійно надавалась практична допомога головним розпорядникам бюджетних коштів щодо здійснення реєстрації учасників бюджетного процесу на місцевому рівні комп'ютерної програми Міністерства фінансів ІПК «Місцевий бюджет» згідно методичних рекомендацій; допомога та консультації щодо впровадження даної комп'ютерної програми для супроводження на всіх рівнях процесу підготовки та моніторингу виконання бюджету. Так, в даному ІПК «Місцевий бюджет» забезпечено реєстрація/перереєстрація фінансового органу, інших учасників бюджетного процесу на 2022 рік. Забезпечено подання інформації, що міститься в бюджетних запитах, поданих головними розпорядниками коштів місцевого бюджету. Бюджетні запити згідно Форми 2022-1, Форми 2022-2, Форми 2022-3 опрацьовані та затверджені працівниками фінансового управління в  ІПК «Місцевий бюджет»:

  • 31 бюджетний запит Форми 20221, Форми 2022-2, Форми 20223   головного розпорядника бюджетних коштів – Романівська селищна рада;
  • 18 бюджетних запитів Форми 20221, Форми 2022-2, Форми 2022-3  головного розпорядника бюджетних коштів відділ освіти Романівської селищної ради;
  • 16 бюджетних запитів Форми 20211, Форми 2021-2, Форми 2022-3   головного розпорядника бюджетних коштів Відділ культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради;
  • 2 бюджетні запити Форми 20221, Форми 20222 головного розпорядника бюджетних коштів - фінансового управління Романівської селищної ради.

В ІПК «Місцевий бюджет» після затвердження розпису місцевого бюджету опрацьовані та затверджені 36 паспортів бюджетних програм Романівської селищної ради та 1 паспорт бюджетної програми фінансового управління Романівської селищної ради.

Керівник фінансового управління приймала участь в роботі виконавчого комітету Романівської селищної ради, участь в апаратних нарадах при селищному голові, участь у засіданнях усіх сесій селищної ради.

Протягом звітного періоду проведено оперативні службові наради з питань виконання планових завдань структурними підрозділами фінансового управління Романівської селищної ради відповідно до плану роботи в межах визначених функціональних повноважень.

Приймали участь в роботі депутатських комісій та  пленарних засіданнях сесій з питань уточнення бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік та формування бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік.

Щомісячно опрацьовувались звіти управління Державної казначейської служби України у Романівському районі про виконання місцевого бюджету, проводилась підготовка аналізів виконання бюджету Романівської селищної територіальної громади по доходах, видатках та кредитуванню в розрізі джерел доходів, програмної класифікації видатків бюджету по загальному та спеціальному фондах, а також пояснювальна записка до аналізу виконання бюджету по видатках та кредитуванню. Аналізи виконання бюджету оприлюднювались в засобах масової інформації.

Спеціалістами фінансового управління здійснювався контроль щодо забезпечення дотримання вимог ст.77 Бюджетного кодексу України, а саме  що стосується врахування повної потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, забезпечення дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни; за недопущенням росту дебіторської та кредиторської заборгованості селищного бюджету, скороченням неефективних видатків селищного бюджету, своєчасністю виплати заробітної плати, оптимізацією витрат по використанню бюджетних коштів. На стадії формування бюджету така недостатність становила понад 14,0 млн.грн.

Проводився контроль за виконанням заходів щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Щомісячно виконували доручення Міністерства фінансів України щодо подання інформації про стан фінансування соціальних виплат з селищного бюджету в програмному забезпеченні Міністерства фінансів України ІПК «Місцевий бюджет». Опрацьовувались постійні зміни в даному програмному забезпеченні.

Щомісячно надавались інформації до департаменту фінансів Житомирської облдержадміністрації, а саме:

про стан виплати заробітної плати і оплати за спожиті енергоносії установами Романівської селищної територіальної громади;

щодо обсягів видатків на оздоровлення та відпочинок дітей;

щодо стану розподілу вільних залишків коштів загального фонду бюджету;

щодо стану розрахунків за спожиті енергоносії бюджетними установами.

Щоденно виконували доручення Міністерства фінансів України та департаменту фінансів Житомирської ОДА щодо направлення змін до розпису бюджету Романівської селищної територіальної громади.

Щомісячно здійснювалось зведення даних, проводився аналіз власних надходжень бюджетних установ, що фінансуються з бюджету Романівської селищної територіальної громади.

Протягом звітного року у журналі вхідної документації зареєстровано 702 вхідних документів. Запити на інформацію від фізичних, юридичних осіб, об'єднань громадян без статусу юридичної особи відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», власником якої є фінансове управління, реєструються окремо. На всі запити працівниками надані відповіді згідно чинного законодавства.

Згідно журналу вихідної документації працівниками було розроблено та зареєстровано 243 вихідних листів та інших документів.

Крім того, працівниками фінансового управління протягом року готувалися листи, звернення та пропозиції до вищих органів влади та інших установ з різних питань в частині бюджету та фінансів, з питань забезпечення фінансовим ресурсом, готувалися та направлялися інші пропозиції щодо проблемних питань виконання місцевих бюджетів.

Працівниками фінансового управління відстежувалися та опрацьовувалися зміни до Бюджетного кодексу України.

На виконання завдання Міністерства фінансів України від 12.03.2021 № 02120-08-6/7823 „Про зведення показників місцевих бюджетів за мережею, штатами і контингентами на 2021 рік” працівниками фінансового управління було забезпечено вчасне подання та захист зведених показників місцевого бюджету, затвердженого радою на 2021 рік, у департаменті фінансів Житомирської обласної державної адміністрації. Зведені планові показники бюджету на 2021 рік надані в програмному забезпеченні ІПК «Місцевий бюджет» та на паперових носіях, зокрема: розпис доходів загального та спеціального фондів зведеного місцевого бюджету, розпис асигнувань загального і спеціального фондів за повною економічною класифікацією зведеного місцевого бюджету, розпис фінансування та кредитування, обсяги та розподіл міжбюджетних трансфертів з державного та обласного бюджетів. Крім того, заповнені в програмному забезпеченні Міністерства фінансів України «Мегеzha_ST» та подані в паперовому та електронному вигляді показники планів за мережею, штатами і контингентами установ, що фінансуються з бюджету Романівської селищної територіальної громади, на 2021 рік.

Підготовлена пояснювальна записка до зведення планових показників по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, інформація про кількість бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів у розрізі рівнів бюджетів та за галузевою ознакою, пояснення фактів росту мережі закладів і чисельності працівників бюджетних установ/закладів. На електронних та паперових носіях подані 9 додатків до пояснювальної записки. Крім того, опрацьована та подана програма «Мережа, штати і контингенти установ» (планові показники), файл MST06100.dbf. Дані показники є джерелом для підготовки інформаційно-аналітичних даних, здійснення аналізу виконання місцевих бюджетів, тощо.

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, проводився прийом та перевірка 37 проектів паспортів бюджетних програм на 2021 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, а саме:

36 проектів паспортів бюджетних програм Романівської селищної ради;

1 проект паспортів бюджетних програм фінансового управління виконавчого комітету Романівської селищної ради.

Після опрацювання проектів паспортів, згідно з Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, здійснено погодження 37 паспортів бюджетних програм головних розпорядників бюджетних коштів та направлено їх для затвердження.

Протягом 2021 року головними розпорядниками коштів вносились зміни до паспортів бюджетних програм. Так працівниками управління забезпечено перевірка та подання на затвердження 212 паспортів бюджетних програм з урахуванням змін, а саме:

91 паспорт бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів – Романівська селищна рада;

58 паспортів бюджетних програм  головного розпорядника бюджетних коштів - відділ освіти Романівської селищної ради;

25 паспортів бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів - відділ соціального захисту населення Романівської селищної ради  ;

34 паспорти бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів - Відділ культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради;

4 паспорти бюджетних програм головного розпорядника бюджетних коштів - фінансового управління Романівської селищної ради.

Щоквартально готувались та подавалися на розгляд  виконавчого комітету, на розгляд селищної ради проєкти рішень про квартальний звіт щодо виконання бюджету селищної територіальної громади, в т.ч. виконання доходної частини бюджету, виконання бюджету по видатках та кредитуванню.

Постійно опрацьовувались пропозиції головних розпорядників бюджетних коштів щодо внесення змін до розпису бюджету Романівської селищної територіальної громади  та готувалися відповідні довідки згідно з законодавством. Протягом року підготовлено 568 довідок змін до розпису бюджету Романівської селищної територіальної громади, з них:

- 47 довідок про внесення змін до розпису загального та спеціального фондів по доходах бюджету;

- 485 довідок про внесення зміни до розпису загального фонду та спеціального фонду по видатках бюджету;

- 36 довідок про внесення змін у розпис фінансування до джерел фінансування бюджету при внесенні змін до розпису видатків, які не забезпечені доходами.

Опрацьовувались розпорядження голови Житомирської облдержадміністрації, зокрема: «Про затвердження Порядку розподілу та Розподілу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я з державного бюджету між місцевими бюджетами області на 2021 рік», «Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 рік», «Про розподіл залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами», «Про централізовану закупівлю, розподіл та передачу ноутбуків закладам освіти Житомирського району» «Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» та інші.

Опрацьовувались рішення Житомирської обласної ради про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 рік в частині показників для бюджету Романівської селищної територіальної громади.

Опрацьовувались рішення Житомирської районної ради про внесення змін до районного бюджету Житомирського району на 2021 рік в частині показників для бюджету Романівської селищної територіальної громади.

На виконання статті 78 Бюджетного кодексу України готувались висновки фінансового управління Романівської селищної ради про обсяг залишку бюджетних коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету громади.

На підставі офіційних висновків фінансового органу та з врахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів, працівниками підготовлено та винесено на розгляд селищної ради 14 проєктів рішень щодо внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік.

Так, на утримання бюджетних установ та проведення заходів у 2021 році був направлений додатковий фінансовий ресурс в сумі 19 708,7 тис.грн, а саме:

вільний залишок бюджетних коштів загального фонду бюджету в сумі 3 096,2 тис. грн;

залишок освітньої субвенції у сумі 1 991,9 тис.грн;

кошти спеціального фонду в сумі 1 186,5 тис. грн;

збільшення та перевиконання доходної частини загального фонду бюджету в сумі 13 434,1 тис.грн.

Відповідно до ст. 115 Бюджетного кодексу України, рішення Романівської селищної ради від 23.12.2020 № 29-3/20 «Про бюджет Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік», від 26.01.2021 №69-4/21, від 26.02.2021 №152-6/21, від 26.03.2021 №200-7/21, від 27.04.2021 №280-8/21, від 28.05.2021 №332-9/21, від 14.07.2021 №464-11/21, від 20.08.2021 №503-12/21, від 17.09.2021 №542-13/21, від 28.09.2021 №549-14/21, від 29.10.2021 №622-15/21, від 15.11.2021 №685-16/21, від 26.11.2021 № 691-17/21, від 07.12.2021 № 766-18/21, від 24.12.2021 № 775-19/21 «Про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік» направлені до департаменту фінансів Житомирської ОДА для здійснення контролю за відповідністю бюджетному законодавству показників, у тому числі в частині делегованих повноважень. Порушень бюджетного законодавства не встановлено.

Обсяг фінансових ресурсів, отриманий від виконання планових показників доходної частини бюджету селищної територіальної громади, дозволив забезпечити своєчасне фінансування бюджетних установ, реалізацію заходів селищних програм, відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів.

При фінансуванні видатків постійно здійснювалась перевірка відповідності наданих пропозицій на фінансування розпису бюджету селищної територіальної громади, кошторисам та встановленим бюджетним призначенням.

 

За напрямком: «Робочі групи та засідання» протягом 2021 року проведено 4 виїзні засідання робочої групи, за участю  селищного голови, заступників та начальників відділів, з питань забезпечення своєчасної сплати податків та зборів до бюджету Романівської селищної ради. Також було проведено 8 засідань за участі секретаря Романівської селищної ради з агроформуваннями району, де підіймалися питання щодо оренди земельних ділянок, а також про стан сплати податків та зборів до селищного бюджету. По 9 суб’єктах господарювання були підготовленні довідки в розрізі сплати усіх податків та зборів для наради за головуванням секретаря селищної ради.

Проведена активна підготовка до розширеної наради з агроформуваннями району, а саме: передано 54 телефонограми, проведений порівняльний аналіз сплати всіх платежів до бюджету агроформуваннями, внесено дані по оренді землі та проаналізовано втрати по надходженню до бюджету податку на доходи фізичних осіб з паїв. А також проведений порівняльний аналіз сплати податків даними агроформуваннями після наради.

 

За напрямком «Економіка» працівниками фінансового управління проведена наступна робота:

Самостійно створено базу платників податків.

Створений реєстр по 170 юридичних особах з зазначенням виду діяльності, місцем знаходження та контактною інформацією, які ведуть діяльність на території Романівської ТГ.

Створений реєстр сільськогосподарських формувань з зазначенням актуальної контактної інформації, яким регулярно користуються усі структурні підрозділи селищної ради.

Розроблена Програма соціально-економічного розвитку Романівської селищної ради на 2021 рік, а саме: опрацювання матеріалів, наданих відділами; проведення анкетування серед старост громади, упорядкування результатів, опрацювання їх пропозицій; проведення слухань із громадськими організаціями, опрацювання їх пропозицій. Підготовка проєкту рішення селищної ради.

 

 

Щоденно ведеться робота по актуалізації бази даних ІПК «Місцевий бюджет», в якій ведеться облік платників:

 

 

Код

Найменування

Кількість платників

Юридичні особи

Фізичні особи

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

140

151 

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

 

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

37

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування

 

61 

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

4

 

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)

5

 

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення

17

 

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

6

37

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

5

 

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

 

110

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

 

66

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

30

 

18010500

Земельний податок з юридичних осіб

37

 

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

63

 

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

 

3800

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

 

97

18011000

Транспортний податок з фізичних осіб

 

1

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб 

25

 

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб 

 

539

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

30

2

22080400

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

8

4

22130000

Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами

5

10

 

Щоденно вивіряються  правильності зарахування платежів по 230 юридичних особах, які надходять до бюджету  селищної ради.

Створений та щоквартально оновлюється перелік підприємств основного кола у промисловості, сільському, лісовому господарстві та торгівлі по громаді.

Проведена робота по оновленню даних територіального паспорту з зазначенням дати народження, адреси реєстрації, освіти керівників підприємств по громаді; співпраця з кожним суб’єктом господарювання.

Працівники фінансового управління приймали активну участь у розробленні проєктів стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації.

Підготовлено та прийнято програму соціально – економічного розвитку громади на 2021 рік.

Підготовлено інформаційні матеріали про стан виконання показників економічного та соціального розвитку територіальної громади за 9 місяців 2021 року.

Залишається проблема щодо збору інформації по середній заробітній платі, по кількості працівників на підприємствах. Є платні сервіси, де можна взяти такі дані, але плата на рік становить близько 50,0 тис. грн.

 

За напрямком «Інвестиційна діяльність» протягом 2021 року проведена наступна робота:

Залучено інтернетсубвенцію в сумі 1,2 млн. грн. З березня до цього часу ведеться така робота: збір інформації, опрацювання, подання попередніх заявок та остаточної. Влітку відзначено на обласному рівні за гарно організовану роботу. У кілька етапів здійснено звітування по освоєнню субвенції. Підключено 51 установу в 19-ти населених пунктах.

Залучено 4,4 млн. грн. на створення притулку для постраждалих від домашнього насильства. На даний час здійснюється ремонт приміщення і вже придбано автомобіль.  Притулок розраховано для одночасного перебування  8 осіб.

Із 249 поданих заявок громада увійшла в двадцятку переможців в конкурсі «Вогнеборці. Вдосконалення цивільного захисту в Україні на місцевому рівні» у рамках Програми «U-LEAD з Європою». У вересні підписано Меморандум про співпрацю із Представництвом Фонду міжнародної солідарності в Україні. Селищний голова вже був з навчальним візитом у Польщі. У 2022 році за рахунок фонду планується навчання 12 добровольців, придбання амуніції на бригаду з 6 чоловік і отримання пожежного автомобіля для Биківського осередку. Радіус обслуговування 51 населений пункт громади загальною площею 718 970 кв. км.

Участь у підготовці пакету документів на отримання субвенції на придбання у лізинг техніки для РКП «Сервіс». Розпорядженням КМУ від 13 грудня 2021 року № 1647-р виділено 400,0 тис.грн.

Організовано роботу щодо клопотання на виділення 500 тис. грн. з обласного бюджету на інвентаризацію земель.

З червня місяця 2021 року спільно зі старостою Врублівського старостинства беремо участь в проєкті розвитку сільських територій з особливою увагою на розвиток зеленого туризму в громадах. Рішенням сесії зарезервовано земельну ділянку розміром 4,7973 га  у Врублівці під інвестиційний проєкт.

Опрацювання технічних завдань до стратегії розвитку Житомирської області. В результаті схвалено технічне завдання щодо створення притулку для людей похилого віку.

Підготовлено 21 проєкт рішень селищної ради щодо бюджету, соціально-економічного розвитку та грантових програм.

Постійно ведеться моніторинг грантових програм, конкурсів, додаткових можливостей для розвитку громади.

Підготовлено 5 мотиваційних листів для ініціатив громадських організацій, які беруть участь у проєктах спільно з селищною радою.

Проводиться збір даних і підготовка інформацій на запити районної та обласної адміністрацій.

Постійна взаємодія з іншими відділами громади, профільними департаментами Житомирської РДА та ОДА, представниками різних фондів, організацій, асоціацій тощо.

Взято участь у навчанні на вебінарах, онлайн або очних курсах, тощо. Часто навчання відбувається у позаробочий час.

Підготовка матеріалів про діяльність фінансового управління для оприлюднення.

 

За напрямком «Здійснення державної регуляторної політики». Згідно  розпорядження секретаря Романівської селищної ради від 25.10.2021р. № 253 «Про покладання повноважень  з питань регуляторної політики»  фінансовим управління Романівської селищної ради виконуються обов’язки за додержанням вимог державної регуляторної політики у Романівській селищній раді. Протягом 2021 року  працівниками проведена наступна робота:

Приділялася основна увага здійсненню заходів щодо дотримання принципів державної регуляторної політики, а саме: прозорості, гласності та відкритості при прийнятті регуляторних актів, а також забезпечення системності та узгодженості регуляторних актів у галузях (сферах) економіки.

Планування діяльності з підготовки регуляторних актів.

Оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної політики.

Проведення моніторингу результативності регуляторних актів.

Залучення представників суб'єктів господарювання, їх об'єднань та громадських організацій до реалізації державної регуляторної політики у сфері підприємництва.

Протягом 2021 року було підготовлено та прийняте рішення 11 сесії Романівської селищної ради 8 скликання від 14.07.2021 №461-11/21 «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської селищної територіальної громади» з дотриманням вимог Антимонопольного та Регуляторного законодавства.

 Підготовлено та оприлюднено на веб-сайті селищної ради Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акту – проекту рішення Романівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської селищної територіальної громади»

З метою послідовного впровадження державної регуляторної політики та у відповідності з вимогами статті 7 Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності"  підготовлено та прийнято рішення селищної ради № 692 від 26 листопада 2021 року про план діяльності Романівської селищної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік. У плані діяльності врахована потреба як у створенні нових проектів регуляторних актів, так і внесення змін до уже діючих. Розпорядженням селищного голови від 07 грудня 2021 року №288 затверджений План-графік з відстеження результативності дії регуляторних актів на 2022 рік. При підготовці даних планів враховані пропозиції відділу земельних відносин та екології, відділу житлово-комунального господарства, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності, фінансового управління та КНП «Романівська лікарня». Затверджений план,  відповідно до статті 13 вищезазначеного Закону, розміщено на офіційному веб-сайті селищної ради: https://romanivska-gromada.gov.ua/, у розділі “Регуляторна діяльність”, у рубриці “Планування діяльності”. План з підготовки проектів регуляторних актів містить назви проектів регуляторних актів, обґрунтування необхідності їх прийняття, строки підготовки, найменування органів та підрозділів, відповідальних за їхню розробку.

Завдяки організаційно-методичному супроводу діяльності структурних підрозділів з питань провадження державної регуляторної політики в громаді, фінансовим управлінням проведена  відповідна робота і  як результат, ним забезпечено вчасне планування діяльності щодо підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік.

На офіційному веб-сайті Романівської селищної ради у розділі "Регуляторна діяльність" розміщено регуляторні акти та аналізи регуляторного впливу до них.

Відповідно до статті 13 Закону щодо оприлюднення документів, підготовлених у процесі здійснення регуляторної діяльності, для забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної регуляторної політики на веб-сайті Романівської селищної ради (https://romanivska-gromada.gov.ua/) функціонує розділ „Регуляторна діяльність“, який постійно оновлюється і містить рубрики: нормативно-правова база; планування діяльності; оприлюднення проектів регуляторних актів та аналізу регуляторного впливу; діючі регуляторні акти; відстеження результативності регуляторних актів; інформація про здійснення регуляторної діяльності; відповідальні особи за здійснення регуляторної діяльності.

 

За напрямком «Виконання бюджету»  Романівської селищної ради»

За 2021 рік загальна сума надходжень до селищного бюджету, без врахування міжбюджетних трансфертів, склала 83 740,7 тис. грн., з яких доходи загального фонду становлять, 80 597,5 тис. грн., спеціального – 3 143,2 тис. грн.

У порівнянні до затвердженого плану надходжень до загального фонду виконання за 2021 рік становить 106,8 відсотка. Проти 2020 року обсяг доходів загального фонду збільшився на 18 085,5 тис. грн. або на 28,9 відсотка, або                                                                                                                                 тис. грн.

                                        2021 рік

ПЛАН

ФАКТ

% виконання

75 492,0

80 597,5    

106,8

 

За 2021 рік до спеціального фонду селищного бюджету надійшло (без врахування міжбюджетних трансфертів) 3 143,2 тис. грн. з них найбільше надійшло по власних надходженнях бюджетних установ – 1 785,4 тис. грн., та коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 1 285,5 тис. грн.

 

 

 

Динаміка надходжень до загального фонду селищного бюджету, тис. грн.

95,6 %

 

 

101,2 %

124,7 %

 

Дохідну частину загального фонду селищного бюджету в 2021 році формували наступні  джерела надходжень:

    • податок та збір на доходи фізичних осіб;
    • рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів; 
    • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
    • акцизний податок;
    • місцеві податки;
    • плата за надання адміністративних послуг;
    • надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності;
    • державне мито;
    • орендна плата за водні обєкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди;
    • інші надходження.

 

 

 

Основними бюджетоутворюючими надходженнями громади в 2021 році є:

 

Податок та збір на доходи фізичних осіб

У  відповідності до законодавства податок та збір на доходи фізичних осіб справляється у розмірі 18 відсотків від загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.

     

      У відповідності до статей 29, 64 та 66 Бюджетного кодексу України  податок та збір на доходи фізичних осіб зараховується у наступних розмірах:

 • до обласного бюджету – 15 відсотків;
 • до бюджетів обєднаних територіальних громад 60 відсотків;
 • до державного бюджету – 25 відсотків.

 

В структурі надходжень ПДФО  найбільшу питому вагу складають:

бюджетна сфера - 36,2 відсотка,

сільське господарство – 26,8 відсотка,

промисловість – 22,6 відсотка.

 

Найбільшими платниками ПДФО в 2021 році є:

                                                                                         тис. грн.

ТОВ "ВIВАД 09"

16 896,8

Відділ освіти РСР

14 437,4

КНП РОМАНIВСЬКА ЛIКАРНЯ

3 719,9

ДП "Романівський лісгосп АПК"

3 473,0

Філія "Романівська" ТОВ СП "НІБУЛОН"

2 801,9

ДП "Бердичiвське лiсгосподарство "

2 563,5

АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"

2 466,2

Романiвська сел/р

2 170,8

КНП "ЦПМСД"

1 689,1

Романівський психоневрологічн.інтернат

1 409,1

 

 

Фактичні надходження ПДФО, тис. грн.

Факт 2019 рік

Факт 2020 рік

Факт 2021 рік

План 2022 рік

40 040,8

39 539,2

52 465,7

54 847, 9

 

104.5 %

 

132,7%

98,7 %

              

 

 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів включає 2 види надходжень:

1. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування,  починаючи з 01.01.2019 зараховується у наступних розмірах:

 • 37% - до загального фонду державного бюджету,
 • 26% - до спеціального фонду державного бюджету
 • 37% - до загального фонду місцевих бюджетів.

 

2. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування), який зараховується 100 % до місцевого бюджету.

             

На території району платниками даного податку є: ДП «Бердичівський лісгосп», ДП «Баранівське ЛМГ», ДП «Романівський лісгосп АПК», ДП «Житомирський лісгосп».

 

 

Фактичне надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування (ккд 13010100) забезпечили наступні платники:

     

                                                                                   грн.

ЭДРПОУ

Назва

Сплата в 2021 році (100%)

в т.ч. до бюджету громади (37%)

00991806

ДП"Бердичiвське лiсове господарство"

1021791

378063

13554881

ДП "БАРАНІВСЬКЕ ЛМГ"

2234239

826669

20412517

ДП "Романівський лісгосп АПК"

1363028

504320

22050949

ДП "Житомирський лісгосп"

120775

44687

 

Разом

4739833

1753738

 

Фактичне надходження рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) (ккд 13010200) забезпечили наступні платники:

                                                                         грн.

ЭДРПОУ

Назва

Надійшло в 2021 році

00991806

ДП"Бердичiвське лiсове господарство"

107688

13554881

ДП "БАРАНІВСЬКЕ ЛМГ"

550543

20412517

ДП "Романівський лісгосп АПК"

376109

22050949

ДП "Житомирський лісгосп"

41178

40075815

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

228

 

Разом

1075746

 

Динаміка надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів

тис. грн.

 

Факт 2019 рік

Факт 2020 рік

Факт

2021 рік

План 2022 рік

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

1127,4

1488,8

1753,7

1754,0

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

1443,6

1437,1

1075,7

1076,0

 

 

Акцизний податок на території селищної ради включає:

 • 13,44 % акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального ( ККД 14021900,14031900)
 • Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) (ККД 14040000)

Фактичне надходження акцизного податку

 

Факт 2019 рік

Факт 2020 рік

Факт 2021 рік

План 2022 рік

14021900 Акцизний податок з виробленого в Україні  пального

356,3

434,3

542,0

500,0

14031900 Акцизний податок з ввезеного на митну територію України пального

1462,2

1517,2

1841,5

1650,0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

857,6

1017,1

1145,4

1150,0

121,9 %

 

124,8% %%

92,3

89,6

100,4% %%%

121,4% %

112,6% %%%%%%5%%%5555 %

103,8 %

118,6%

 

 

Фактичні надходження земельних платежів, тис. грн.

 

Факт 2019 рік

Факт 2020 рік

Факт 2021 рік

План 2022 рік

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 

2020,5

1034,5

1124,4

1150,0

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 

4186,5

3716,6

3682,3

3400,0

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 

874,9

840,4

676,4

660,0

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 

1012,2

876,7

849,1

754,5

 

Найбільшими платниками земельних платежів в 2021 році є:

 18010500

плата за

землю

(юр. особи)

18010600

оренда землі

(юр. особи)

 

РАЗОМ

СФГ ЕДЕЛЬВЕЙС

 

738415

738415

ДП `Шпат`

1108

321142

322250

ТОВ «ОЛЬШАНСЬКЕ»

 

268438

268438

ДП "Романівський лісгосп АПК"

237327

 

237327

ГОДИСЬКЕ ТОВ

 

242342

242342

АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

201379

 

201379

ТОВ АГРО-СВІТ РОМАНІВ

 

178644

178644

ДП"Бердичiвське лiсове господарство"

168291

 

168291

АТ ЖИТОМИРГАЗ

157747

 

157747

ДП "БАРАНІВСЬКЕ ЛМГ"

157808

 

157808

ТОВ ЕНЕЙ

 

151558

151558

ТОВ АГРО-РЕГІОН ЛЮБАР

 

127036

127036

АТ «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО»

10256

110152

120408

 

 

Єдиний податок на території громади включає:

 • Єдиний податок з юридичних осіб
 • Єдиний податок з фізичних осіб
 • Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності вимог, визначених податковим законодавством.

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи – з 300 тис. грн до 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – МЗП); ІІ групи – з 1,5 млн грн до 834 розмірів МЗП; ІІІ групи – з 5 млн грн до 1167 розмірів МЗП.

 

 

 

Фактичні надходження єдиного податку, тис. грн.

 

Факт 2019 рік

Факт 2020 рік

Факт  2021 рік

План 2022 рік

18050000 Єдиний податок

12169,9

10878,9

13274,3

13050,0

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 

766,6

444,5

852,9

850,0

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 

9143,0

8380,8

10282,1

10200,0

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

2260,3

2053,6

2139,3

2000,0

Динаміка надходження єдиного податку, тис. грн.

 

За 2021 рік з бюджету селищної територіальної громади проведено видатків на загальну суму 166 399,0 тис.грн., з яких: 154 858,3 тис.грн. видатки загального фонду бюджету, 11 540,7 тис.грн. видатки спеціального фонду. На заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 126 465,7 тис,грн., що становить 87,2 відсотка загального обсягу видатків та на 18 241,1 тис.грн. більше ніж за 2020 рік. Соціальні виплати становлять 881,0 тис.грн. Питома вага заробітної плати та соціальних виплат становить 82,2 відсотка від видатків загального фонду.

На оплату продуктів харчування проведено видатки в сумі 1 685,3 тис.грн. На розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв спрямовано – 8 306,0 тис.грн. В порівнянні до 2020 року видатки збільшились на 3 362,5 тис.грн.

По  галузі „Освіта” проведено касові видатки на суму 112 774,8 тис.грн., що на 20 826,3 тис.грн. більше видатків 2020 року; „Охорона здоров’я” – 3 750,2 тис.грн., що на 5 504,8 тис.грн. менше видатків 2020 року; „Соціальний захист та соціальне забезпечення” – 6 836,4 тис.грн., що на 486,1 тис.грн. більше видатків 2020 року; „Культура і мистецтво” – 5 663,8 тис.грн., що на 470,7 тис.грн. більше видатків 2020 року; „Фізична культура і спорт” – 1 448,7  тис.грн., що на 187,7 тис.грн. менше видатків 2020 року. На утримання селищної ради та її структурних підрозділів спрямовано 17 118,3 тис.грн.

          Кредиторська заборгованості по заробітній платі та енергоносіях відсутня

 

 

 

 

Протягом 2021 року фінансовим управлінням забезпечено координацію роботи головних розпорядників бюджетних коштів з питання подання до інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» бюджетних пропозицій до прогнозу, бюджетних запитів, паспортів бюджетних програм, а також завантажено до системи рішення про бюджет селищної територіальної громади на 2021 рік (зі змінами).

 

З метою своєчасного та якісного формування бюджетну селищної територіальної громади на 2022 рік підготовлено проєкт рішення селищної ради “Про затвердження Бюджетного регламент проходження бюджетного процесу у Романівській селищній територіальній громаді”.

На зсідання виконавчого комітету Романівської селищної ради підготовлено проект рішення “Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Романівської селищної ради”, яким затверджено терміни  складання та подання прогнозу селищного бюджету головними розпорядниками коштів до фінансового управління.

На підставі розрахунків бюджету працівниками фінансового управління доведені головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовні граничні показники видатків з місцевого бюджету, на підставі яких формувалися бюджетні пропозиції  проєкту місцевого бюджету на 2022 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2023-2024 роки.

Працівниками фінансового управління забезпечено опрацювання  пропозиції до прогнозу місцевого бюджету на 2022 рік в ІПК «Місцевий бюджет».

На основі бюджетних пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на 2022 рік отриманих від головних розпорядників коштів підготовлено проект рішення селищної ради “Про прогноз бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022-2024 роки”.

Відповідно до отриманих від департаменту фінансів Житомирської ОДА листів опрацьований проєкт Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» та обсяги міжбюджетних трансфертів бюджету Романівської селищної ради та інші показники.

Розроблений проєкт рішення виконавчого комітету «Про схвалення проєкту рішення Романівської селищної ради «Про бюджет Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік» (прийнято виконавчим комітетом 24 листопада 2021 № 251).

На підставі Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», іншого базового законодавства України, на основі опрацьованих бюджетних запитів, розроблений проєкт рішення Романівської селищної ради «Про бюджет Романівської селищної територіальної громади на 2021 рік» з додатками та усіма необхідними матеріалами до нього:

доходи бюджету Романівської селищно територіальної громади на 2022 рік;

фінансування бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік;

розподіл видатків бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік  ;

міжбюджетні трансферти бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік;

інші субвенції з бюджету селищної територіальної громади місцевим бюджетам на 2022 рік;

обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році;

розподіл витрат бюджету Романівської селищної територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році;

пояснювальна записка до проекту бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік;

інформація про хід виконання бюджету станом на 01.12.2021 року;

Даний проєкт рішення схвалено виконавчим комітетом та винесено на розгляд селищної ради. Рішення Романівської селищної ради про затвердження бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік та додатки до нього підготовлені у відповідності до типової форми, розробленої Міністерством фінансів України. Рішення прийняте селищною радою 23 грудня 2021 року, опубліковано в газеті “Романівський вісник” та розміщено на веб-сайті селищної ради.

Основним напрямом спрямування коштів бюджету Романівської селищної територіальної громади є забезпечення її розвитку в межах ресурсних можливостей бюджету, у тому числі спрямовання коштів на заходи відповідно до їх пріоритетності та актуальності, а також з урахуванням ефективності їх використання.

Разом з тим, гендерно-орієнтований підхід в бюджетному процесі сприяє підвищенню ефективності та якості надання публічних послуг з урахуванням потреб соціальних груп, у тому числі за гендерною ознакою.

При формуванні видаткової частини бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2022 рік передбачена поступова адаптація економічних показників до нових реалій, викликаних поширенням гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.та розвиток громади з урахуванням впливу реформ відповідно до пріоритетів, визначених у стратегічних документах.

В цілому видаткова частина бюджету Романівської селищної територіальної громади становить 166 934,7 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду – 164 335 ,5 тис.грн, спеціального фонду – 2 599,2 тис.грн.

При плануванні видаткової частини бюджету громади основною метою було збереження соціальної спрямованості для забезпечення фінансування гарантованих державою конституційних та законодавчих норм, а також розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури громади у відповідності до цільових програм.

 

 

У 2021 році управлінням Державної казначейської служби України у Романівському районі для фінансового управління відкрито 5 рахунків по апарату фінансового управління та 26 рахунків для обслуговування бюджету Романівської селищної територіальної громади.

Протягом року проводилась певна кадрова робота у фінансовому управлінні. Так, за звітний період підготовлено 100 наказів, в тому числі з основної діяльності-23, з кадрових питань-56, по відпустках-21.

З метою забезпечення ефективної роботи фінансового управління Романівської селищної ради у 2021 році розроблялись договори та господарські угоди на придбання товарів та послуг, придбання програмного забезпечення, виконання робіт з поточного ремонту офісної техніки, картриджів, тощо. Протягом 2021 року підготовлено та укладено 49  договорів.

Протягом року проводилась реєстрація і подання в УДКСУ у Романівському районі платіжних доручень, юридичних та фінансових зобов'язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами (загальна кількість підготовлених за рік платіжних доручень - 208; юридичних та фінансових зобов'язань - 90).

Щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік доходів та видатків, оброблялись первинні документи по різним джерелам фінансування.

Протягом 2021 року вчасно проводилось нарахування відпускних, лікарняних, заробітної плати працівникам фінансового управління Романівської селищної ради (загальна кількість проведених розрахунків з нарахувань основної, додаткової відпусток - 21; опрацьовано листків тимчасової непрацездатності - 9; складено та подано 4 заявки-розрахунки до відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Житомирській області для проведення фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам та 2 повідомлення про виплату коштів застрахованим особам.

Вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину місяця працівникам фінансового управління Романівської  селищної ради на відповідні зарплатні карткові рахунки.

Щомісячно подавались у відповідні установи звіти, інформації та розрахунки з господарської діяльності, а саме:

в управління Державної казначейської служби у Романівському районі:

 • «Звіт про заборгованість за бюджетними коштами»  (форма №7м);
 • «Звіт про використання коштів з резервного фонду».

Щоквартально подавалися наступні звіти та інформації:

до управління Державного казначейської служби України у Романівському районі:

 • фінансова та бюджетна звітність про виконання кошторису установи;

до Головного управління статистики у Житомирській області:

до Романівського ДПІ  Головного управління ДПС у Житомирській області:

- «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податківфізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску».

За підсумками роботи у 2021 були підготовлені та подані до відповідних установ наступні звіти:

до управління Державного казначейської служби України у Романівському районі:

 • річна фінансова та бюджетна звітність про виконання кошторису установи;

до Головного управління статистики у Житомирській області:

 • фінансову звітність про виконання кошторису установи
 • до Романівського ДПІ  Головного управління ДПС у Житомирській області:

- «Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової установи».

На виконання наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» у 2021 році у фінансовому управлінні Романівської селищної ради була розроблена та виконувалась  бюджетна програма по 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.

В установі є визначена  уповноважена особа по питанню соціального стархування.

 Протягом 2021 року було проведено 8 засідань комісії. Призначено допомогу з тимчасової непрацездатності працівникам по 8 поданих листках тимчасової непрацездатності.

На виконання Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» регулярно оприлюднювали інформацію про використання бюджетних коштів установою на єдиному веб-порталі dzo.com.ua. На виконання Закону України «Про публічні закупівлі» регулярно оприлюднювали на сайті РгоZоrrо звіти про договори про закупівлі, укладені без використання електронної системи закупівель.

 

 

Начальник фінансового

управління                                                                        Наталія ГОРОБЕЦЬ

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь