Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Романівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської селищної територіальної громади»

Дата: 04.06.2021 11:48
Кількість переглядів: 361

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Романівської селищної ради

«Про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської

селищної територіальної громади»

 

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-№ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами) та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту» (зі змінами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151).

 

Розробник регуляторного акту: Фінансове управління Романівської селищної ради.

І.Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом регулювання

Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

 

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів і офіційно оприлюднюють до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

 

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо місцева рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковим згідно з нормами Податкового кодексу, такі податки та/або збори справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів. А у випадку новоствореної Романівської громади необхідність прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Романівської селищної територіальної громади» зумовлена відсутністю рішення, дія якого може бути пролонгована на наступний бюджетний період. В 2021 році застосовуються ставки місцевих податків і зборів, які прийняті рішеннями сільських та селищних рад Романівського району в 2020 році та пролонгації не підлягають у зв’язку з їх ліквідацією.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду бюджету Романівської селищної територіальної громади, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Романівської територіальної громади.

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

№ з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022рік

У разі не прийняття рішення про місцеві податки та збори на 2022рік

Відхилення, грн

Ставка %

Очікуваний обсяг надход-жень, грн.

Ставка %

Очікуваний обсяг надход-жень, грн.

1

Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки

від 0,2% до 1,5% залежно від виду нерухомого майна

772000 

від 0,2% до 1,5% залежно від виду нерухо-мого майна

0

-772000

2

Плата за землю (ставка земельного податку)

від 0,01% до 5%

1 900 000

від 0,01% до 5%

1 900 000  

0

3

Єдиний податок

І гр. 10%

ІІ гр. 20%

4 300 000

І гр. 10%

ІІ гр. 20%

0

-4 300 000

4

Разом (втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

-5 072 000

 

 

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, Романівській селищній раді необхідно прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Романівської територіальної громади».

В разі прийняття рішення «Про місцеві податки і збори» очікується, що в бюджет Романівської селищної територіальної громади надійдуть кошти в сумі 6972000 грн.

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

ТАК

НІ

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємництва

так

 

 

Тому, в проекті регуляторного акту за результатами аналізу прийнятих ставок місцевих податків та зборів в попередньому періоді сільськими та селищними радами району (до утворення Романівської селищної громади) збережено середні розміри ставок місцевих податків і зборів на прийнятному для усіх сторін рівні. З метою уникнення надмірного податкового навантаження визначено оптимальний рівень оподаткування, зокрема по податку на майно, який би забезпечував стабільні та достатні надходження в бюджет громади, а з іншого боку, не ліквідовував би стимулів до активізації підприємницької діяльності.

Ставки єдиного податку для суб'єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку, також залишаються на рівні попередніх років і встановлені в максимальному розмірі (І група - 10 відсотків до розміру прожиткового мінімуму, ІІ група - 20 відсотків до розміру мінімальної заробітної плати). Враховуючи сприятливе економічне середовище для ведення бізнесу на території Романівської територіальної громади та близьке розташування до обласного центру, це не призведе до надмірного навантаження на бізнес.

Транспортний податок встановлюється згідно положень Податкового кодексу України та не підлягає регулюванню органами місцевого самоврядування. Такий податок буде справлятись виходячи з норм Податкового кодексу України (стаття 267) у фіксованому розмірі – 25 000 грн за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Разом з тим, у разі не прийняття рішення про встановлення транспортного податку селищною радою буде порушено норми Податкового кодексу України в частині обов'язкового встановлення цього податку.

Туристичний збір та збір за місця для паркування транспортних засобів не запроваджуються в зв’язку з відсутністю об’єктів оподаткування.

Важливість проблеми при встановленні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення бюджету селищної територіальної громади та спрямування отриманих коштів від сплати податків і зборів на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів, покращення їх інфраструктури.

Враховуючи вищевикладене, Романівською селищною радою розробляється проєкт рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Романівської селищної територіальної громади» та публікується на офіційному сайті селищної ради за посиланням http://romanivska-gromada.gov.ua

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки  здійснення  вищезазначених  заходів  є  засобом  державного  регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Романівської селищної ради.

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки Податковий кодекс України чітко регламентує необхідність встановлення селищною радою місцевих податків і зборів до початку наступного бюджетного періоду. Крім того, ставки податків на 2021 рік затверджені рішеннями сесій сільських та селищних рад, які на даний час склали свої повноваження. Романівська територіальна громада розпочала свою діяльність з 25.10.2021р., тому встановлення місцевих податків і зборів на території громади актуальне і важливе.

ІІ. Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв'язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб'єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

-забезпечити своєчасне надходження до бюджету територіальної громади місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

ІІІ. Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива №1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати запропонованого регуляторного акту

У разі неприйняття проєкту рішення, відповідно до п.12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, будуть застосовуватись окремі ставки, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Романівської селищної територіальної громади» складатимуть 5072000 грн., що не дозволить в повній мірі профінансувати заходи соціального, економічного та інфраструктурного значення територіальної громади (благоустрій, утримання комунальних закладів, проведення ремонтних робіт та інше.)

Альтернатива №2.

Прийняти запропонований регуляторний акт

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення місцевого бюджету. Забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого

самоврядування. До бюджету територіальної громади  додатково

надійдуть кошти, що дозволить

профінансувати в повному об'ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми. Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, будуть враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива №3

 

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів

За  рахунок  прийняття  максимальних  ставок  можливе перевиконання  дохідної  частини місцевого бюджету. Прийняття такого  рішення  призведе  до збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою  чергу  призведе  до нарахування  пені, штрафних  санкцій  за  несвоєчасну  сплату,

збільшить податковий борг  із  сплати  податків  і  зборів.  Можливе  скорочення    кількості  зареєстрованих СПД. Можливе  виникнення  соціальної  напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД

 

 

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива №1

Відсутні

Відсутні.

Втрати місцевого бюджету 5072000  грн .

Альтернатива №2

1. Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень. Забезпечить досягнення цілей державного регулювання.

2. Забезпечить додаткові надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

3. Створить сприятливі фінансові можливості місцевої ради для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4. Вдосконалить відносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива №3

1 Забезпечення додаткових надходжень коштів до місцевого бюджету  орієнтовно 1 млн. грн.

 

Існування ризику переходу діяльності суб'єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

 

 

 

 

 

 

 

       
       

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива

№1

Сплата по земельному податку за ставками, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Витрати пов'язані лише із сплатою плати за землю.

Альтернатива

№2

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання - відкритість та прозорість дій органів місцевого самоврядування.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проєкту рішення. Вирішення соціально- економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини місцевого бюджету.

Сплата податків за запропонованими ставками.

 

Альтернатива

№3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання, несвоєчасна сплата місцевих податків, нарахування пені та штрафних санкцій

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

 

 

410

126

536

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 

76,5%

23,5%

100%

 

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива

№1

Суб'єкти господарювання - платники податків у 2022 році будуть сплачувати земельний податок за ставками, що діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду.

Витрати, пов'язані з платою за землю.

Альтернатива

№2

Сплата податків за обгрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян. Відкритість процедури, прозорість  дій органу місцевого самоврядування - враховані пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в  обговоренні проєкту рішення.

 

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про встановлення місцевих податків і зборів.

Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива

№3

Відсутні

За рахунок прийняття максимальних ставок додаткові витрати орієнтовно складатимуть 1 млн грн

 

У зв'язку з відсутністю суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва, що підпадають під дію регуляторного акту, витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту згідно Додатка 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту не розраховувалися.

ІV.Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Кількість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акту, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акту, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного балу

Альтернатива №1

1 -цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками не в повній мірі,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до місцевого бюджету, а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми. Очікуванні втрати до  місцевого бюджету складатимуть 5072,0 тис.грн.

Альтернатива №2

3 -цілі прийняття проєкту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території селища та відповідне наповнення місцевого бюджету. До бюджету територіальної громади орієнтовно надійде 6972,0 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

Альтернатива №3

2-цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

 

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива №2

Наповнення місцевого бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально- економічний розвиток громади. Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками.

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати місцеві податки і збори за запропонованими ставками згідно рішення селищної ради

Наповнення місцевого бюджету, збереження кількості суб'єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива №3

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету ( орієнтовно 1 млн. грн.) та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади.

Надмірне податкове навантаження (1млн.грн. ) спричинить занепад малого бізнесу.

Додаткове наповнення селищного бюджету. Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива №1

Часткова сплата податків, передбачених Податковим кодексом України.

Зменшення надходжень у місцевий бюджет. Сумарні витрати 5072,0тис.грн.

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя жителів громади

 

 

 

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива №2 (прийняття регуляторного акту)

Альтернатива є доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення місцевого бюджету. Податкове навантаження для платників місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів органу місцевого самоврядування та платників місцевих податків і зборів.

 

 

Зміни до чинного законодавства:

-Податкового кодексу України;

-Бюджетного кодексу України;

-Земельного кодексу України;

та інші закони  (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині несплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива №3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

-Податкового кодексу України;

-Бюджетного кодексу України;

-Земельного кодексу України;

та інші закони  (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині несплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива №1

У разі неприйняття регуляторного акту податки і збори будуть сплачуватись частково, а земельний податок - за ставками, встановленими на 31 грудня попереднього року. Це спричинить втрати дохідної частини бюджету і, відповідно, невиконання бюджетних програм. Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

-Податкового кодексу України;

-Бюджетного кодексу України;

-Земельного кодексу України;

та інші закони  (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

 

 

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 - встановлення

економічно-обґрунтованих ставок місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування - Романівської територіальної громади.

  1. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання проблеми

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Романівської селищної територіальної громади, аналітичної інформації фінансового управління, спеціалістів по земельних питаннях, проведення консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв'язання визначеної проблеми, є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту:

Розробка проекту рішення Романівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на території Романівської територіальної громади» та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на засіданні сесії Романівської селищної ради. Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення. За результатами проведених розрахунків очікуваних витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І цього АРВ.

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів,
якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого
самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або
виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих  податків  та  зборів,  не  змінюючи  порядок  їх  обчислення,  сплати  та  інші адміністративні процедури. Тест малого підприємництва додається.

  1. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту

Термін дії акту:

Згідно з вимогами Податкового кодексу України рада приймає рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів. Якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати, не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

Обґрунтування запропонованого терміну дії акту:

У разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки і збори справляються, виходячи з норм податкового кодексу України, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю (підпункт 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ, абзац 2 частина 5 розділу XIX Прикінцевих положень ПКУ).

У рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати, може не визначатися термін його дії. Саме у такому випадку рішення буде чинним до прийняття нового рішення. (абзац другий пп. 12.3.3 п.12.3 ст.12 ПКУ).

  1. Визначення показників результативності дії регуляторного акту

Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акту слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акту та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акту основними є такі показники:

сума надходжень до місцевого бюджету, пов'язаних з дією акту;

  • кількість суб'єктів господарської діяльності та/або фізичних осіб або інший кількісний показник, на яких поширюватиметься дія акту;
  • час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту;
  • розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов'язаними з виконанням вимог акту;
  • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

Прогнозні показники результативності:

 

№ з/п

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори

 

Сума надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

6972 000 грн

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

772 000 грн.

 

- Плата за землю

1 900 000 грн.

 

- Єдиний податок платників першої та другої груп

4 300 000 грн.

 

Кількість об’єктів оподаткування

13260

 

Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акту, години на 1 суб'єкта.

 

 

2 години

 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов'язаними з виконаннями вимог акту.

6972 000 грн

 

Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту, Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Романівської селищної ради

Високий

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ:

- на офіційному сайті Романівської селищної ради

 

 

 

  1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися виконавчим комітетом Романівської селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

інформація фінансового управління Романівської селищної ради;

аналітичні показники ГУ ДПС у Житомирській області;

Базове відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету територіальної громади.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися у вересні 2022 року після набуття чинності регуляторного акту, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного обстеження.

 

 

Селищний голова

Володимир САВЧЕНКО

 

 

Додаток 1_

до аналізу регуляторного впливу
проекту Рішення сесії селищної
ради 8 скликання від 2021 року.

ТЕСТ

малого підприємництва (М-Тест)

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб'єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання проведено розробником у період з 30 квітня 2021 року по 30 травня 2021 року, продовжено до 03 липня 2021 року.

  1. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

питома вага суб'єктів малого підприємництва у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 100,00 (відсотків)

  1. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядк овий номер

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік провадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати

за років

п'ять

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури

(сплата податків та зборів, визначених рішенням сільської ради на 2020 рік), тис.гривень

 

 

0

6

Разом, гривень Формула: (сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5)

 

0

0

7

Кількість суб'єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання,

 

             

 

 

 

одиниць

 

8

Сумарно, гривень Формула: відповідний стовпчик "разом" Х кількість суб' єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання (рядок 6 Х рядок 7)

 

0

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

(Для розрахунку вартості 1 людино-години використовується мінімальна заробітна плата, що у 2021 році становить 6000 грн та у погодинному розміні 36,11 грн. відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»)

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

 

0

0

10

Процедури організації виконання вимог регулювання: Внесення змін до внутрішніх процедур обліку та звітності

 

0

0

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури

Х

Х

Х

14

Разом, гривень

 

Х

0

15

Кількість суб'єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

 

16

Сумарно, гривень

 

Х

0

 

6. БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ

на адміністрування регулювання для суб'єктів малого підприємництва

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків і зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

5. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Показник

Перший рік регулювання (стартовий), гривень

За п'ять років, гривень

1

Оцінка “прямих” витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

 

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

 

 

 

 

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

 

 

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

 

 

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

 

 

 

6. Розроблення коригуючих (пом'якшувальних) заходів для малого
підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі аналізу статистичних даних визначено, що зазначені ставки податків є прийнятними для суб'єктів малого підприємництва і впровадження компенсаторних (пом'якшувальних ) процедур не потрібно.

 

 

Селищний голова                                          Володимир САВЧЕНКО


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь