Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

Дата: 29.10.2021 14:32
Кількість переглядів: 500

 

 

Україна

Романівська селищна рада

Житомирського  району

Житомирської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

РОМАНІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

 

від 29.10.21                                                                                                                  №256

 

 

Згідно Кодексу законів України про працю, Закону України «Про освіту», Закону України  «Про загальну середню освіту», відповідно до листа Міністерства освіти і науки України «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду  керівника закладу загальної середньої освіти» від 20.05.2020 №1/9-264, Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради, затвердженого рішенням 10 сесії 8 скликання Романівської селищної ради від 25.06.2021р.  № 393-10/21, у зв’язку з наявністю вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

 

          1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної посади  директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

          2. Затвердити склад комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області згідно п. 4. ст. 39 Закону України «Про загальну середню освіту» (Додаток 1).

          3. Затвердити текст оголошення Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області (Додаток 2).

          4. Затвердити текст заяви для участі у конкурсі (Додаток 3) та згоди учасників на обробку персональних даних (Додаток 4)

          5. Затвердити примірний перелік питань, згідно якого відбуватиметься перевірки знань законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування учасників конкурсу (Додаток 5).

          6. Затвердити зразок ситуаційного завдання, за яким відбуватиметься перевірка професійних компетентностей учасників конкурсу (Додаток 6).

          7. Затвердити порядок проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання тестування на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, ситуаційного завдання та презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (Додаток 7).

          8. Начальнику відділу освіти Романівської селищної ради:

                   8.1. Забезпечити прийом документів від претендентів на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області з 01.11.2021 року по 22.11.2021 року.

                   8.2. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області  на веб-сайті Романівської селищної ради.

                   8.3. Організувати розроблення тестових завдань на перевірку знань учасників конкурсу законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої відповідно до переліку запитань, вказаного у п. 5 даного розпорядження, та ситуаційних завдань, за одним з яких відбуватиметься перевірка професійних компетентностей учасників конкурсу відповідно до зразка, вказаного у п. 6 даного розпорядження.

                   8.4. Провести в терміни з 23.11.2021 року по 29.11.2021 року відбір кандидатур на заміщення вакантної посади, згідно Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради, затвердженого рішенням 10 сесії 8 скликання Романівської селищної ради від 25.06.2021р.  № 393-10/21.

                   8.5. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області   07 грудня 2021 року.

          9. Повноваження приймати документів від кандидатів на заміщення вакантної посади покласти на начальника відділу освіти Романівської селищної ради Гаврилову О.Л.

          10. Адміністрації Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області:

                   10.1. Забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на веб-сайті Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

                    10.2. Інформувати педагогічний колектив, батьківську громадськість про проведення відбору кандидатур на заміщення вакантної посади директора.

                    10.3. Надати можливість кандидатам на заміщення вакантної посади директора ознайомитися із навчальним закладом та зустрітися із членами педагогічного колективу та батьками учнів у погоджені терміни

          11. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                                                Володимир САВЧЕНКО

Додаток 1

до розпорядження №

від                        року

 

 

                                                     СКЛАД

комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора

Романівського закладу загальної середньої освіти

Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

 

1. Рибак В.М. – представник засновника, посадова особа, перший заступник Романівського селищного голови.

2. Гаврилова О.Л. – представник засновника, начальник відділу освіти Романівської селищної ради.

3. Кондратюк Т.В. - представник Житомирської районної державної адміністрації.

4. Строкачук Б.О. - представник Житомирської районної державної адміністрації.

5. Бабій В.О. – представник фахівців у сфері загальної середньої освіти, голова профспілки Романівського закладу загальної середньої освіти.

6. Драгокупол О.В – представник фахівців у сфері загальної середньої освіти.

 

Додаток 2

до розпорядження

від                          року

 

ОГОЛОШЕННЯ

про конкурс на заміщення вакантної посади директора 

Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

 

Відповідно до розпорядження Романівського селищного голови №256 від 29.10.2021р. «Про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області»,  оголошується конкурс на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

Найменування і місцезнаходження закладу: Романівський заклад загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області; Житомирська область, Житомирський район, с. Романівка, вул. Шкільна, 1.

Найменування посади: директор Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області.

Умови оплати праці: відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 26 вересня 2005 року № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів: посаду керівника закладу може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Для участі у конкурсі претенденти подають такі документи:

 1. Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 2. автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 3. копія паспорта громадянина України;
 4. копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 5. документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 6. копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 7. довідка про відсутність судимості;
 8. довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 9. мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

Кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі: визначені документи подаються особисто (або уповноваженою згідно з довіреністю особою) до Романівської селищної ради (смт. Романів, вул. Сергія Лялевича, 2) з 01.11.2021 р. по 22.11.2021 р.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: конкурс   на  заміщення   вакантної   посади   директора   відбудеться 07 грудня 2021 року у приміщенні Романівської селищної ради (смт. Романів, вул. Сергія Лялевича, 2).

Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти у формі письмового тестування (30 завдань) згідно переліку питань;

- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання за зразком;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Оцінювання учасників конкурсу відбувається усіма членами конкурсної комісії згідно відповідних критеріїв.

Прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі: Гаврилова Оксана Леонідівна, 0974716532, vira_viza@ukr.net

Додаток 3

до розпорядження №

від                        року

 

Голові конкурсної комісії

_____________________

_____________________

(ПІП голови)

_____________________

_____________________

(ПІП претендента)

             який (яка) проживає за адресою:

______________________

   _______________________

   _______________________

   _______________________

           (номер контактного телефону)

       e-mail______@__________      

 

 

 

 

                                                      ЗАЯВА

Прошу долучити мене до участі в конкурсі на зайняття посади______________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування посади та зазначення мотивів для зайняття посади)

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомити мені шляхом (проставляється позначка «+» навпроти одного із запропонованих способів):

 • надсилання листа на зазначену адресу;
 • надсилання електронного листа на зазначену електрону адресу;
 • телефонного дзвінка за номером, зазначеним вище.

 

 

 

____ __________ 2021 р.                                                                __________________

                                                                                                                (підпис)

 

Додаток 4

до розпорядження №

від                        року

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я,________________________________________________________________, (прізвище, ім’я, по батькові) народився __ ___ 19__ року, документ, що посвідчує особу (серія ___ №______), виданий ____________________________________________________________ ___________________________________________________________________, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на:

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні довідки, номери телефонів, дані про мою участь у міжнародних та європейських проектах;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

Зобов’язуюсь у разі зміни моїх персональних даних надавати у найкоротший строк уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.

 

 

 

«____»___________ 2021 року                                                 _____________

                                                                                                    (підпис)

Додаток 5

до розпорядження №

від                         року

 

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

питань для перевірки знання законодавства

у сфері загальної середньої освіти

І. Питання на перевірку знання Закону України «Про освіту»

1. Право громадян на освіту це?

2. Форми здобуття освіти?

3. Індивідуальна освітня траєкторія учня грунтується на виборі здобувачем освіти:

4. Інклюзивне навчання створюється?

5.Управління закладом загальної середньої освіти здійснюють?

6. Права засновника закладу освіти?

7. Ким встановлюються конкретний перелік та обсяг видів робіт педагогічного і науково-педагогічного працівника?

8. У якому розмірі педагогічним і науково-педагогічним працівникам встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років понад три роки?

9. Атестація педагогічного працівника може бути?

10. Мова освіти національних меншин?

11.Чим визначаються Повноваження керівника закладу освіти?

12. Вищий колегіальний орган громадського самоврядування закладу освіти є?

13. До якої відповідальності за порушення академічної доброчесності педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені?

14. Чи мають право надавати платні послуги державні та комунальні заклади освіти ?

15. Куди направляються кошти, отримані від оренди нерухомого майна комунального закладу освіти?

 

ІІ.  Питання на перевірку знання Закону України «Про повну загальну середню освіту»

1. Із чого складається законодавство України про повну загальну середню освіту та основні завдання законодавства України про загальну середню освіту

2.       Що із переліченого не є завданням загальної середньої освіти?

3.       Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.

4.       Форми навчання у закладах загальної середньої освіти?

5.       Наповнюваність класів комунального закладу освіти?

6.       Що включає педагогічне навантаження вчителя?

7.       Хто призначає заступника керівника закладу загальної середньої освіти?

8.       Який орган не відноситься до органу управління системою загальної середньої  освіти?

9.       Чиїм рішенням вводяться в дію рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти ?

10.     Державний стандарт загальної середньої освіти переглядається не менше одного разу на:

11.     Інституційний аудит закладу загальної середньої освіти  у плановому порядку проводиться не більше одного разу на:

12.     Матеріально-технічна база закладів загальної середньої освіти включає (обрати найбільш повну відповідь)

13.     Керівник закладу освіти має право подати до ДСЯО обгрунтовані заперечення щодо наданого службою висновку та рекомендацій протягом:

14.     Право на проходження сертифікації мають педагогічні працівники, які працюють у закладах освіти не менше:

15. Що є складниками системи освіти

 

ІІІ. Тестові питання на перевірку знання  Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

1.       Проблемою у сфері загальної середньої освіти, яка потребує розв’язання за Концепцією є:

2.       Проявом проблеми у сфері загальної середньої освіти за Концепцією є:

3.       Ознаки загальної середньої освіти в Україні за Концепцією.

4.       Мета Концепції.

5.       Поняття випускника нової української школи відповідно до Концепції.

6.       Шлях  розв’язання проблеми якості загальної середньої освіти за Концепцією.

7.       Реформування системи державного фінансування загальної середньої освіти передбачає:

8.       Скільки етапів реалізації Концепції.

9.       Період першого етапу реалізації Концепції.

10.     На першому етапі реалізації Концепції передбачається:

11.     Період другого етапу реалізації Концепції

12.     На другому етапі реалізації Концепції передбачається:

13.     Період третього етапу реалізації Концепції.

14.     На третьому етапі реалізації Концепції передбачається:

15.     Очікувані результати від реалізації Концепції.

Додаток №6

до розпорядження №

від                           року

 

Зразок ситуаційного завдання, за яким відбуватиметься перевірка професійних компетентностей учасників конкурсу

на посаду директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

          Вчитель фізики вчинив непедагогічний вчинок по відношенню до учня, поскаржились батьки, є відеозапис в соціальних мережах . І майже одно­часно з цим отримує грамоту  Міністерства освіти і науки за перемогу на  Всеукраїнському конкурсі інноваційних педагогічних розробок, з подальшими рекомендаціями запроваджувати передовий педагогічний досвід у закладах освіти

          Директор школи  або покарав вчителя  за провину, або іще не встиг. Постає запитання:

 • якщо вже покарав, то чи правильно буде відразу за покаран­ням нагороджувати підлеглого?
 • якщо не встиг покарати, то що ж робити: карати, нагород­жувати чи щось інше ?

                                                            

Додаток №7

до розпорядження №

від                          року

 

Порядок проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання учасників конкурсу на заміщення вакантної посади директора Романівського закладу загальної середньої освіти Романівської селищної ради Житомирського району Житомирської області

         

          І. ЕТАП КОНКУРСУ. Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти проводиться шляхом складання письмових тестових завдань.

          Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє паспорт або документ, який посвідчує особу.

          Під час проведення тестування учасникам конкурсу забороняється користуватися додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі порушення зазначених вимог учасник відсторонюється від подальшого проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується присутніми членами конкурсної комісії.

          Під час тестування перевіряються знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

          Тестові завдання у кількості 15 запитань з трьома варіантами відповіді, один з яких є правильним, затверджуються головою конкурсної комісії.

          При підготовці відповідей на тестові завдання учасник конкурсу користується лише зошитом із завданнями, на кожній сторінці якого проставлена печатка Романівської селищної ради. Час на підготовку відповідей – не більше 45 хвилин.

          Після підготовки відповідей у зошиті проставляються підпис учасника та дата складання іспиту.

          Для оцінки знань кандидатів використовується бальна система: кожне правильно виконане завдання оцінюється в 1 бал.

          Після закінчення часу, відведеного на виконання тестових завдань, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма

членами комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями учасника.

          Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у відділі освіти Романівської селищної ради.

          Кандидати, які набрали суму балів, що не є нижчою 50 відсотків (7 балів) від максимальної суми балів (15 балів), вважаються такими, що успішно пройшли І етап конкурсу та допущені до наступного етапу.

          Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не пройшли І етап конкурсу, такі учасники не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.

          ІІ. ЕТАП КОНКУРСУ. Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання.

          Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання посадових обов’язків, а також з метою комплексної перевірки кандидатів на відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та вміння приймати рішення.

          Усі кандидати, які претендують на посаду, розв’язують одне ситуаційне завдання із запропонованих чотирьох у відповідних білетах за своїм вибором наосліп.

          Під час розв’язування ситуаційного завдання учасники використовують аркуші паперу, на яких проставлена печатка Романівської селищної ради. В кінці тексту розв’язаного завдання ставиться підпис учасника і дата проведення іспиту.

          Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив вирішення проблеми; на основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір альтернативи у тому числі нормативно-правовими актами; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового рішення).

          На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 20 хвилин.

          Після розв’язання ситуаційного завдання або після завершення часу, відведеного на його розв’язання, кандидати надають до комісії свої відповіді.

          Конкурсна комісія для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання використовує таку систему:

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь