Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про затвердження Порядку розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Романівської селищної ради та Порядку організації особистих і виїзних прийомів громадян керівництвом Романівської селищної ради

Дата: 13.10.2021 11:12
Кількість переглядів: 397

 

                                                                       УКРАЇНА                                                    

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                   ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ   проєкт

       РІШЕННЯ

                                  

Від 28.10.2021 року                                                                    смт. Романів

 

Про затвердження Порядку розгляду

письмових звернень громадян у

виконавчому комітеті Романівської

селищної ради та Порядку організації особистих

і виїзних прийомів громадян керівництвом

Романівської селищної ради

 

Відповідно до статті 40 Конституції України, статей 5, 7, 13, 19, 20 Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами), Класифікатору звернень громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 (із змінами) та керуючись підпунктом 1 пункту б статті 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР (зі змінами), з метою підвищення ефективності діяльності виконавчого комітету у напрямку розгляду письмових звернень громадян, створення єдиної для виконавчого комітету Романівської селищної ради системи прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян, контролю за дотриманням термінів їх розгляду, доручень та зобов'язань стосовно розв'язання порушених у зверненнях питань,

виконавчий комітет селищної ради

 

ВИРІШИВ:

  1. Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Романівської селищної ради (додається).
  2. Затвердити  Порядок організації особистих і виїзних прийомів громадян керівництвом  Романівської селищної ради. (додається)
  3. Контроль виконання цього рішення покласти на першого заступника селищного голови Рибака В.М.

 

Селищний  голова                                 Володимир САВЧЕНКО

 

 

 

 Додаток 1

 до рішення виконавчого комітету

від  28.10.2021 рік №

 

 

 

П О Р Я Д О К

розгляду письмових звернень

громадян у виконавчому комітеті Романівської селищної ради.

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Цей Порядок розроблено у відповідності до Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Класифікатору звернень громадян, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня

2008 року № 858 (із змінами).

 

1.2. Порядок встановлює єдиний для виконавчого комітету селищної ради порядок прийому, обліку, реєстрації і розгляду письмових звернень громадян та контролю за дотриманням термінів їх розгляду, виконанням доручень селищного голови, а уразі його відсутності особи, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради та власних зобов’язань виконавців стосовно розв’язання порушених у цих зверненнях питань, наданням письмових відповідей заявникам.

 

1.3. Реєстрація, облік та контроль за розглядом письмових звернень громадян, адресованих виконавчому комітету селищної ради, здійснюється відділом з організаційної роботи виконавчого комітету селищної ради відповідно до вимог Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 № 348 (із змінами).

 

1.4. Цей Порядок не поширюється на розгляд викладених в письмовій формі звернень громадян, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством і законодавством про захист економічної конкуренції, Кодексом адміністративного судочинства України, законам України “Про судоустрій і статус суддів”,

“Про доступ до судових рішень”, “Про запобігання корупції”, “Про виконавче провадження”.

Звернення вкладників до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо виплати Фондом відшкодування в межах гарантованої суми розглядаються в порядку, встановленому законодавством про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

 

ІІ. Прийом, облік та реєстрація письмових звернень громадян

 

2.1. Письмові звернення громадян, що надіслані поштою або надійшли від обласної, районної державної адміністрації, від інших органів, установ, організацій, приймаються відділом з організаційної роботи виконавчого комітету селищної ради ( далі – відділ).

 

2.2. Письмові звернення, які передані громадянами особисто або через уповноважених осіб, чиї повноваження оформлені у встановленому законом порядку, приймаються працівниками відділу, на яких покладені відповідні обов’язки.

2.3. Не розглядаються звернення громадян, які оформлені без дотримання вимог Закону України «Про звернення громадян», про що письмово повідомляється громадянинові.

 

2.4. Оформлені належним чином і подані у встановленому порядку письмові звернення централізовано реєструються у день їх надходження на бланках селищної ради відповідної форми, класифікуються за характеристикою звернень.

 

2.5. Письмові звернення, які надіслані на адресу виконавчого комітету селищної ради, попередньо розглядаються, працівниками  відділу, на яких покладені відповідні обов’язки у межах наданих повноважень та згідно з

компетенцією у відповідності до вимог статтей 5, 7, 8, 17 Закону України «Про звернення громадян».

 

2.6. На вимогу громадянина, який подав звернення до виконавчого комітету селищної ради, на першому аркуші копії звернення (у разі її наявності) проставляється реєстраційний штамп, дата надходження та реєстраційний індекс звернення.

 

2.7. На письмовому зверненні, переданому громадянином особисто або через уповноважену ним особу, поруч з реєстраційним штампом робиться позначка «ПЕРЕДАНО ОСОБИСТО» або «ПЕРЕДАНО ЧЕРЕЗ УПОВНОВАЖЕНУ ОСОБУ».

 

 

ІІІ. Розгляд звернень

 

3.1. Письмові звернення, в яких порушені питання, що належать до повноважень виконавчого комітету селищної ради, передаються відділом з організаційної роботи на розгляд селищному голові, а у разі його відсутності особі, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради.

 

3.2. Особисто селищним  головою розглядаються письмові звернення:

 

3.2.1. Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни та осіб, віднесених до категорії інвалідів ВВВ, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”.

 

3.2.2. Направлені на розгляд до виконавчого комітету селищної ради за дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, керівних працівників облдержадміністрації.

 

3.2.3. Про запис на особистий прийом до селищного голови (з метою визначення доцільності особистого втручання).

 

 3.3. Письмові звернення та реєстраційно-контрольні картки передаються на розгляд селищному голові, а у разі його відсутності особі, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради. Повертаються до організаційного відділу з відповідними дорученнями, про що на реєстраційно-контрольній картці робиться відповідний запис.

 

3.4. У разі необхідності, селищний голова, а у разі його відсутності особа, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради може дати доручення організовувати комісійний розгляд, виїзд на місце, залучати до розгляду керівників підприємств, організацій, установ громади, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у тому числі прокуратури, юстиції, Національної поліції.

 

3.5. Посадові особи виконавчого комітету селищної ради при розгляді звернень громадян зобов’язані об’єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви і скарги, не допускаючи безпідставної передачі їх для розгляду іншим органам.

 

3.6. Кожний громадянин має право, на своє прохання, бути запрошеним на засідання комісії виконавчого комітету селищної ради з питань розгляду звернень громадян стосовно порушених ним у заявах чи скаргах питань або отримати мотивовану відповідь про обмеження його доступу до відповідної інформації, а також інші права, передбачені статтею18 Закону України «Про звернення громадян».

3.7. Строки розгляду звернень громадян встановляються на підставі статті 20 Закону України «Про звернення громадян».

 

IV. Контроль за дотриманням термінів, виконанням доручень та зобов’язань щодо розгляду звернень громадян

 

4.1. Безпосередній контроль за дотриманням термінів розгляду звернень громадян здійснює відділ з організаційної роботи виконавчого комітету селищної ради на підставі реєстраційних даних.

 

4.2. Звернення, на які надаються попередні відповіді, з контролю не знімаються. Контроль  завершується тільки після прийняття рішення і вжиття заходів щодо вирішення пропозицій, заяв і скарг.

 

4.3. Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймає селищний голова, а у разі його відсутності особа, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради.

 

4.4. Після закінчення розгляду звернення та зняття його з контролю, сформована в установленому порядку, справа зберігається в оргвідділі.

Кожна контрольна пропозиція, заява, скарга з усіма документами щодо її розгляду і вирішення становить самостійну справу. У разі одержання повторного звернення або появи додаткових документів, вони підшиваються до даної справи. Забороняється підшивати до справ невирішені пропозиції, заяви, скарги, зберігати і формувати справи у виконавців.

 

V. Підготовка та надання письмових відповідей заявникам

 

5.1. Виконавці за зверненнями громадян зобов’язані письмово повідомляти громадянина про результати розгляду письмового звернення і суть прийнятого рішення та повинні роз’яснити порядок оскарження прийнятого рішення.

 

5.2. Якщо розгляд звернення покладено на декількох виконавців, то перший з них повинен підготувати відповідь згідно з резолюцією селищного голови, а у разі його відсутності особи, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради. При цьому інші виконавці в обов'язковому порядку за три дні до настання контрольного терміну надають

для опрацювання першому виконавцю інформацію, яка належить до ії компетенції стосовно порушеного питання у зверненні.

 

5.3. Підготовлена відповідь про результати розгляду письмового звернення надається на підпис селищному голові, а у разі його відсутності особі, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради за два дні до настання контрольного терміну.

 

5.4. Підписані селищним головою, а у разі його відсутності особою, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради відповіді щодо розгляду звернень громадян передаються до відділу з організаційної роботи для реєстрації та відправлення.

 

5.5. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання письмових відповідей заявникам несуть виконавці, визначені згідно з резолюцією селищного голови, а у разі його відсутності особи, на яку покладено обов’язки організації діяльності виконавчого комітету селищної ради.

 

5.6. Рішення, які приймаються за зверненнями громадян, повинні бути мотивовані та ґрунтуватися на нормах чинного законодавства. Посадова особа виконавчого комітету селищної ради, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов'язана забезпечити своєчасне і реальне виконання прийнятого рішення, а у разі визнання скарги обґрунтованою – негайно, в межах повноважень, вжити заходів щодо задоволення порушених прав чи інтересів громадян.

 

5.7. Звернення вважаються вирішеними, якщо порушені в них питання розглянуті, по ним вжиті всі можливі заходи і заявникам надана вичерпна відповідь.

 

 

 

 

Керуючий справами

виконавчого комітету                                             Інна ІВАНЮК    

 

 

 

 

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

від 26.10.2018 року №

 

ПОРЯДОК

організації особистих і виїзних прийомів громадян

керівництвом Романівської селищної ради

 

І. Загальні положення

 

Цей Порядок визначає основні вимоги щодо організації особистих і виїзних прийомів громадян в селищній раді відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (далі - Інструкція).

 

Особисті та виїзні прийоми громадян за місцем роботи і проживання громадян (далі - виїзні прийоми) проводяться з метою сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими громадяни звертаються до керівництва селищної

ради відповідно до чинного законодавства. Особисті та виїзні прийоми проводяться керівництвом селищної ради згідно з затвердженими графіками, які розробляються керуючим справами виконавчого комітету селищної ради, затверджуються селищним головою і оприлюднюються у засобах масової інформації та на веб-сайті селищної ради. Особи, які не є громадянами України, але знаходяться на її території, мають таке ж право на особистий прийом, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

ІІ. Організація і проведення особистого прийому громадян

посадовими особами селищної ради

 

Особистий прийом громадян в селищній раді проводять селищний голова, перший заступник селищного голови, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, секретар селищної ради, старости - відповідно до затвердженого графіка та з питань, вирішення яких належить до повноважень селищної ради, а також відповідно до розподілу функціональних обов'язків між посадовими особами селищної ради. В інші дні (крім вихідних та святкових) прийом громадян здійснюють керуючий справами та керівники відділів виконавчого комітету селищної ради за адресою: смт. Романів, вул.    С. Лялевича, 2. Вхід громадян вільний. Інформацію про графік особистого прийому громадян і цей Порядок розміщено на офіційному веб-сайті селищної ради, на інформаційному стенді у вестибюлі адміністративного приміщення селищної ради. Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється лише до селищного голови.

Відповідальний працівник проводить запис на прийом до посадової особи громадян, що особисто з’явились в селищну раду.

У разі, якщо громадянин через стан здоров’я або з інших причин не може прибути для запису на особистий прийом посадовою особою селищної ради, його попередній запис здійснюється за контактним номером телефону.

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної праці,

інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно почесне звання

України «Мати-героїня», можуть бути записані безпосередньо у день прийому і мають право на першочерговий прийом.

З метою якісного проведення особистого прийому та з урахуванням часу

проведення особистого прийому кількість осіб визначають керівники селищної ради. Для запису на особистий прийом до селищного голови громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, представник – документ про уповноваження, оформлений в установленому порядку.

Під час попереднього запису громадян на особистий прийом до селищного голови з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, який записується на прийом, номери його контактних телефонів

(мобільний/стаціонарний), категорія/соціальний стан заявника, зміст порушених питань, до яких посадових осіб чи органів державної влади він звертався і яке прийнято рішення. Далі визначається посадова особа чи орган державної влади, до компетенції яких належить вирішення цього питання, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв, скарг та пропозицій.

Не допускається з'ясування відомостей про особу громадянина, що не стосуються його звернення.

Якщо громадянин звертається до селищної ради повторно, з’ясовується, до кого із керівництва ради або якого відділу виконавчого комітету селищної ради він вже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді установ і організацій, які розглядали питання раніше, надаються необхідні роз’яснення та можлива допомога.

Громадяни, які звертаються із питаннями, що знаходяться за дорученням керівництва селищної ради на розгляді у відділах виконавчого комітету селищної ради, селищним головою з цих же питань не приймаються.

Запис на прийом до селищного голови не проводиться за умови звернення:

- одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено по суті (надано вичерпні роз’яснення);

- з питання оскарження рішення з порушенням терміну його подання, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

- особи, визнаної судом недієздатною (за винятком випадків, коли від імені особи діє офіційно призначений представник, повноваження якого оформлені у встановленому чинним законодавством порядку);

- у разі, якщо питання не відноситься до компетенції селищної ради чи її

виконавчого комітету.

Забороняється відмова громадянинові в записі на особистий прийом з

підстав ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Для належної організації особистого прийому селищним головою діловод:

- складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом до селищного голови, та надає його селищному голові за один робочий день до

дати прийому. Остаточний список записаних на особистий прийом надається у день прийому не пізніше ніж за годину до його початку;

- не пізніше ніж за один робочий день до дати прийому запрошує від керівників відділів виконавчого комітету селищної ради, керівників установ та

організацій селищної ради матеріали та пропозиції щодо шляхів вирішення питань, що порушуватимуться громадянами на особистому прийомі;

- за погодженням із селищним головою та для забезпечення кваліфікованого роз'яснення порушених громадянами питань запрошує взяти участь в особистому прийомі окремих керівників органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, установ, організацій та інших;

- організовує проведення та бере участь в особистому прийомі громадян;

- у день проведення особистого прийому громадян селищним головою залучає при потребі керівників відділів виконавчого комітету селищної ради, керівників установ та організацій селищної ради для надання необхідної

допомоги у вирішенні питань громадянам, які прибули на особистий прийом без попереднього запису;

- за результатами прийому оформляє і вносить у журнал «Звернення громадян» (далі - журнал) резолюції та доручення селищного голови.

Діловод:

- повідомляє громадянина про день і час прийому посадової особи селищної ради телефоном або письмово;

- заповнює згідно зі списком громадян, що записані на прийом, журнал та

забезпечує підбір матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому

прийомі селищного голови.

Посадова особа, яка проводить особистий прийом громадян, зобов'язана забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил

внутрішнього трудового розпорядку органу чи установи, де проводиться такий

прийом.

Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні

їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та

особи, які перебувають у родинних відносинах із цими громадянами.

Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається. Представники засобів масової інформації можуть бути присутні на прийомі громадян лише за згодою заявника.

Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання

по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз'яснення та дає доручення керівникам, до компетенції яких відноситься вирішення цього питання.

Особлива увага приділяється вирішенню проблем, з якими звертаються

ветерани війни та праці, інваліди, громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім'ї, одинокі матері та інші громадяни, які потребують соціального захисту та підтримки.

Якщо неможливо вирішити порушене у зверненні громадянина питання

безпосередньо на особистому прийомі, то воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.

Якщо розв’язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до

компетенції селищної ради, посадова особа, яка веде особистий прийом,

роз’яснює громадянину, до якого органу чи посадової особи він має звернутися за його вирішенням.

Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, подані

під час особистого прийому селищному голові, реєструються та опрацьовуються відповідно до Інструкції і Порядку розгляду письмових звернень громадян в селищній раді з урахуванням чинного законодавства України.

Звернення, що надійшли до селищного голови на особистому прийомі

громадян, контролюються ним особисто.

Про результат розгляду звернення на особистому прийомі селищного

голови громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).

Особистий прийом громадян заступниками, секретарем, старостами здійснюється згідно з графіком та з питань, що стосуються повноважень відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Попередній запис на прийом до заступників, секретаря, старост не ведеться і проводиться згідно з графіком та в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.

Для запису на особистий прийом до заступників селищного голови, секретаря громадянин повинен пред’явити документ, що посвідчує його особу, представник - документ про уповноваження, оформлений в установленому порядку.

Під час запису громадян на особистий прийом з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери його контактних телефонів (мобільний/стаціонарний), категорія/соціальний стан заявника, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів виконавчої влади він звертався і яке було прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином.

Спеціаліст оформляє в журналі та готує матеріали з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі, і передає заступнику селищного голови з питань діяльності виконавчого органу, секретарю перед початком прийому.

Прийом жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»,

інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України проводиться в першочерговому порядку.

Діловод організовує проведення та бере участь в особистому прийомі

громадян, за результатами прийому оформляє та вносить у журнал резолюції та доручення посадової особи селищної ради, яка проводила прийом.

За дорученням заступників селищного голови, секретаря під час проведення особистого прийому та для забезпечення кваліфікованого вирішення порушених громадянином питань  можуть бути запрошені керівники відділів виконавчого комітету селищної ради, керівники установ та організацій селищної ради.

Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин, не входить до

компетенції селищної ради, посадова особа, яка веде особистий прийом, роз’яснює громадянину, до якого органу чи посадової особи він скеровує це

звернення для його вирішення.

Письмові та усні звернення (пропозиції, заяви, скарги) громадян, подані

під час особистого прийому посадової особи, реєструються та розглядаються

відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян в селищній раді та в установленому законодавством України порядку. Відповідь на звернення, що надійшло під час особистого прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом або виконавцем, що зазначений у резолюції.

Повторний прийом громадян з питання, що вже розглядалося заступниками селищного голови, секретарем селищної ради, старостами проводиться після детального вивчення архівних документів з порушеного питання, з’ясування причин, що призвели до нього, за необхідності надаються громадянам детальні роз’яснення та можлива допомога. При необхідності здійснюється запис громадян на прийом до селищного голови.

У разі не проведення з поважної причини селищним головою, заступниками селищного голови, секретарем, старостами особистого прийому громадян у передбачений графіком день, прийом переноситься на іншу, визначену посадовою особою, дату чи наступний прийом громадян відповідно до затвердженого графіка, про що громадян завчасно повідомляє уповноважений працівник  оргвідділу.

 

ІІІ. Організація і проведення виїзного прийому громадян

посадовими особами селищної ради

Виїзні прийоми громадян здійснюються керівництвом селищної ради за

місцем проживання громадян згідно з графіком, який щопівроку складається за пропозиціями, наданими керівництвом селищної ради, і затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

Графік виїзних прийомів громадян направляється:

- заступникам селищного голови, секретарю, старостам - для виконання;

- відділу з організаційної роботи - для розміщення його на веб-сайті селищної ради, організації обліку виїзних прийомів та контролю за зверненнями громадян.

Організація особистих виїзних прийомів проводиться спільно з

старостами, на території яких здійснюються прийоми. Секретар селищної ради, старости на території сіл, де заплановано проведення особистого виїзного прийому:

1) доводять через веб-сайт селищної ради, засоби масової інформації,

оголошення на інформаційних дошках до відома населення інформацію про дні і час прийому громадян керівництвом селищної ради;

2) визначають приміщення та створюють належні умови для проведення

прийому;

3) здійснюють попередній запис громадян, передають список до оргвідділу за день до дати проведення прийому та оформляють журнал.

Під час запису на виїзний прийом до керівництва селищної ради з’ясовується прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, номери його контактних телефонів (мобільний/стаціонарний), категорія/соціальний стан заявника, зміст порушеного питання, до яких посадових осіб чи органів виконавчої влади він звертався і яке прийнято рішення, вивчаються документи, інші матеріали, що подаються громадянином, оформлюються відповідні записи в журналі встановленого зразка.

Посадові особи, які здійснюють виїзний прийом, зобов'язані забезпечити прийом усіх громадян у день їх звернення з урахуванням правил внутрішнього трудового розпорядку органу чи установи, де проводиться такий прийом.

Герої Радянського Союзу, Герої України, Герої Соціалістичної праці,

інваліди Великої Вітчизняної війни, жінки, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», мають право на першочерговий прийом. У прийомі громадян можуть брати участь їх представники, повноваження яких оформлені в установленому чинним законодавством порядку. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без участі їх законних представників не допускаються.

У разі необхідності посадова особа може просити заявника пред’явити

документ, що засвідчує його особу, або підтвердження повноваження на представництво інтересів іншої особи. Для оперативного вирішення порушених громадянами питань при проведенні виїзного прийому можуть запрошуватись керівники відділів виконавчого комітету селищної ради, керівники підпорядкованих установ та організацій.

Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина питання безпосередньо під час виїзного прийому не можливо, воно розглядається у тому ж порядку, який передбачений законодавством для письмових звернень.

Якщо вирішення питання, з яким звернувся громадянин, не входить до компетенції селищної ради, посадова особа надсилає звернення органу державної влади або місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи для вирішення по суті.

Звернення громадян на виїзних прийомах реєструються та розглядаються відповідно до цього Порядку та Порядку розгляду письмових звернень громадян в селищній раді. Після проведення виїзних прийомів оригінали звернень громадянин (якщо таке наявне) не пізніше наступного дня передаються до оргвідділу.

Інформація з журналу, документи передаються спеціалістом відділу виконавцям відповідно до доручень (резолюцій), наданих посадовими особами селищної ради під час виїзних прийомів. Контроль за розглядом звернень громадян, які надійшли під час виїзних прийомів, здійснюється відділом з організаційної роботи.

Посадові особи, яких визначено відповідальними за розгляд звернень громадян у резолюціях керівництва селищної ради, здійснюють подальший розгляд звернень та відповідають за додержання вимог чинного законодавства з питань розгляду звернень громадян. Не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення громадян, із порушенням строків, установлених  законодавством.

Звернення, прийняті на виїзному прийомі, розглядаються відповідно до

статті 20 Закону України «Про звернення громадян». Якщо протягом зазначеного терміну вирішити порушенні у зверненні питання неможливо, то він може бути продовжений, про що повідомляється особа, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення порушених у зверненні питань, не може перевищувати сорока п’яти днів. Відповідь на звернення, подане під час виїзного прийому, надається за підписом посадової особи, яка здійснювала цей прийом, або виконавців відповідно до резолюції. Інформацію про хід виконання звернення, прийнятого на виїзному прийомі, протягом встановленого терміну та остаточні висновки за результатами його розгляду (копії відповідей, рішень тощо) в обов’язковому порядку надаються виконавцями до оргвідділу. Вказана інформація надається не пізніше наступного дня від дня надання відповіді громадянину.

Рішення про зняття з контролю звернень громадян приймає посадова

особа селищної ради, яка проводила виїзний прийом.

На підставі отриманих від виконавців матеріалів (відповідь заявнику)

спеціаліст здійснює запис в журналі про зняття з контролю звернення громадян та формує матеріали у справу.

 

IV. Відповідальність посадових осіб

Посадові особи, які допустили порушення законодавства про звернення

громадян, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

До зазначених посадових осіб, які допустили неякісний розгляд звернень громадян і скарг, а також змусили громадян повторно звертатися до органів державної влади вищого рівня, за неналежне виконання службових обов’язків з розгляду звернень громадян застосовуються заходи дисциплінарного впливу, передбачені Кодексом законів про працю України та Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

 

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                        Інна ІВАНЮК


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь