Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про утворення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для  формування складу Молодіжної ради та затвердження Положення про Молодіжну  раду при  виконавчому комітеті Романівської  селищної  ради

Дата: 03.08.2021 14:25
Кількість переглядів: 1190

Фото без опису

Україна

Романівська селищна рада

Житомирського  району

Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 29.07.2021 року       № 184                                      смт. Романів

 

 

 

Про утворення ініціативної групи

з підготовки установчих зборів для

 формування складу Молодіжної ради

та затвердження Положення про Молодіжну

 раду при  виконавчому комітеті Романівської  селищної  ради

 

З метою підготовки і проведення установчих зборів з формування складу молодіжної ради при Романівській селищній раді, забезпечення участі молоді у формуванні та реалізації в громаді державної політики у молодіжній сфері, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи», керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

 

 

ВИРІШИВ:

 

         1. Утворити ініціативну групу з підготовки і проведення установчих зборів з формування складу Молодіжної ради при виконавчому комітеті Романівської селищної ради.

2. Затвердити Положення  про Молодіжну раду.

         3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на керуючого справами виконавчого комітету селищної ради  Іванюк І.В.

 

 

 

Селищний голова                                                     Володимир САВЧЕНКО

 

Додаток

до рішення виконавчого комітету

Романівської селищної ради

                                                  від 29.07. 2021  № 184

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Молодіжну раду

при Романівській селищній раді

 

  1. Загальні положення

 

1.1. Молодіжна рада при при виконавчому комітеті Романівської селищної ради (далі – Молодіжна рада) є консультативно-дорадчим, представницьким органом з питань молодіжної політики, покликаним сприяти взаємодії виконавчих органів місцевого самоврядування та молоді Романівської громади, забезпечувати узгодженість дій у вирішенні питань, пов'язаних із життям молоді та її участю в усіх сферах життя суспільства, організації та проведенням молодіжних заходів.

1.2. У своїй діяльності Молодіжна рада керується Конституцією України та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями Романівської селищної ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями Романівського селищного голови, а також цим Положенням.

1.3. Основними завданнями Молодіжної ради є:

- розробка рекомендацій, пропозицій виконавчим органам селищної ради щодо реалізації молодіжної політики у громаді;

- залучення молоді до вирішення питань місцевого самоврядування та створення системи молодіжного самоврядування в громаді для збалансування та найбільш ефективного виконання державної молодіжної політики;

-   залучення молоді до участі у всіх сферах розвитку громади;

- активна співпраця з молоддю щодо благоустрою селища та популяризації здорового та безпечного способу життя;

- поширення серед молоді волонтерського руху, спрямованого на поліпшення соціального становища та життя молоді в громаді;

- вивчення, систематичний аналіз і прогнозування будь-яких соціальних процесів у молодіжному середовищі;

- визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів молодіжної політики, зміцнення правових та матеріальних гарантій молоді;

- здійснення моніторингу діяльності формальних та неформальних громадських молодіжних організацій та об’єднань, органів учнівського самоврядування громади.

1.4. Молодіжна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність і прийняті рішення.

1.5. У своїй діяльності Молодіжна рада підзвітна Романівській селищній раді.

1.6. Координацію діяльності (забезпечення приміщенням на час засідань Молодіжної ради, створення необхідних умов для її роботи) здійснює відділ культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради.

1.7. Молодіжна рада не належить до релігійних об'єднань і політичних партій та рухів, а користується принципом надання рівних можливостей стосовно співпраці з ними. Молодіжна рада не має статусу юридичної особи.

 

2. Права Молодіжної ради

 

2.1. Для реалізації мети та завдань Молодіжна рада має право:

2.1.1. Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи) відповідно до напрямів роботи, у разі необхідності, залучати до участі у них посадових осіб структурних підрозділів, депутатів, членів  виконавчого комітету Романівської селищної ради, громадські організації (за погодженням з їх керівниками).

2.1.2. Одержувати у встановленому порядку необхідну для діяльності інформацію та матеріали.

2.1.3. Вносити селищному голові, виконавчому комітету, постійним комісіям Романівської селищної ради пропозиції з питань суспільного становища, правового та соціального захисту молоді та реалізації молодіжної політики у Романівській громаді, що потребують прийняття відповідних розпоряджень селищного голови, рішень Романівської селищної ради та виконавчого комітету Романівської селищної ради.

2.1.4. Здійснювати громадський контроль за виконанням прийнятих рішень стосовно питань, які впливають на життя молоді громади, як селищної  ради, так і її виконавчих підрозділів і виконавчого комітету.

2.1.5. Складати та вносити пропозиції до проєктів рішень селищної ради для подання їх відділом культури, туризму, молоді та спорту з питань, що впливають на життя молоді громади.

2.1.6. Аналізувати проєкти рішень Романівської селищної ради, її виконавчого комітету, які впливають на життя молоді Романівської громади, на їх відповідність державній та селищній молодіжній політиці.

2.1.7. Організовувати конференції, збори, семінари, диспути та інші відповідні заходи  з питань реалізації молодіжної політики.

 

  1. Склад Молодіжної ради та порядок його формування

 

3.1. Кількісний склад Молодіжної ради формується кожні два роки та не може перевищувати 20 осіб.

3.2. Увійти до складу Молодіжної ради може молода людина – член Романівської громади, віком від 14 до 35 років, що навчається у навчальному закладі, є керівником або членом громадської організації чи ініціативної групи, що провадить свою діяльність у Романівській громаді.

3.3. Персональний склад Молодіжної Ради затверджується рішенням виконавчого комітету Романівської селищної ради за поданням відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради (відповідно до встановлених критеріїв рейтинговим списком) терміном на два роки.

3.4. Склад Молодіжної ради формується з представників:

-  навчальних закладів, які делеговані учнівським самоврядуванням;

- громадських організацій та ініціативних груп, що провадять свою діяльність для молоді Романівської громади.

Будь-який навчальний заклад, громадська організація та ініціатива може відкликати свого делегованого представника з поважних причин, надсилаючи відповідний лист до відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради та замінити його кандидатуру.

 

3.5. Члени Молодіжної Ради можуть обиратися не більше двох термінів підряд.

3.6. До складу Молодіжної Ради входять:

- голова Молодіжної Ради;

- заступник голови Молодіжної Ради;

- секретар Молодіжної Ради;

- члени Молодіжної Ради.

3.7. Голова Молодіжної Ради обирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні таємним голосуванням простою більшістю від повного складу ради.

3.8. Голова Молодіжної ради може достроково припинити свої повноваження у разі:

- складення повноважень за його особистою письмовою заявою;

- відкликання його з посади тим органом (установою, організацією, об'єднанням громадян), який делегував його;

- вираження недовіри до нього простої більшості від повного складу Молодіжної ради;

- в інших випадках, які унеможливлюють його участь у роботі
Молодіжної ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень Голови
приймається шляхом таємного голосування не менше
двома третинами від повного складу Молодіжної ради.

3.9. Голова Молодіжної ради:

3.9.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами, підписує документи  та здійснює інші представницькі функції.

3.9.2. Контролює виконання рішень Молодіжної ради.

3.9.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради.

3.9.4. Підписує рішення, прийняті Молодіжною радою, та інші документи, що стосуються діяльності Молодіжної ради.

3.9.5. Обирається та переобирається зі складу членів Молодіжної Ради на першому засіданні таємним голосуванням.

3.9.6. Доповідає на першому засіданні Молодіжної Ради наступного скликання про виконану роботу.

3.9.7. Щороку звітує на виконавчому комітеті Романівської селищної ради.

3.10. Заступник голови Молодіжної ради:

3.10.1. Представляє Молодіжну раду у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами та здійснює інші представницькі функції.

3.10.2. Забезпечує виконання рішень Молодіжної ради.

3.10.3. Головує на засіданнях Молодіжної ради у період відсутності голови Молодіжної ради.

3.10.4. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради простою більшістю від повного складу ради.

Повноваження заступника голови Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу Молодіжної ради.

3.11. Секретар Молодіжної ради:

3.11.1. Організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що виносяться на розгляд ради.

3.11.2. Забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців і молоді.

3.11.3. Забезпечує зберігання офіційних документів, пов'язаних з роботою ради.

3.11.4. Вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов'язані з організацією діяльності Молодіжної ради та її органів.

3.11.5. Інформує відділ культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради про прийняті на засіданнях Молодіжної ради рішення та розглянуті питання.

3.11.6. Складає звіт про діяльність Молодіжної ради за рік.

3.11.7. Веде протоколи засідань Молодіжної ради.

3.11.8. Забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та інформацією до засідань Молодіжної ради.

3.11.9. Обирається та переобирається на засіданнях Молодіжної ради простою більшістю від повного складу ради.

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу Молодіжної ради.

3.12. Члени Молодіжної ради:

3.12.1. Повноваження члена у Молодіжній раді починаються з дня затвердження складу новопризначеної Молодіжної ради і припиняються в день затвердження складу Молодіжної ради наступного членства.

3.12.2. Повноваження члена у Молодіжній раді можуть бути припинені достроково у наступних випадках:

- власне бажання члена Молодіжної ради скласти свої повноваження;

- рішення засідання Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом покладених на нього обов'язків;

- відкликання члена Молодіжної ради навчальним закладом або громадською організацією, яка делегувала його кандидатуру до складу Молодіжної ради;

- втрата членом Молодіжної ради українського громадянства;

- смерть члена Молодіжної ради.

3.12.3. Систематичним невиконанням обов’язків членом Молодіжної ради є:

- відсутність без поважних причин більше як два рази на засіданнях Молодіжної ради;

- невиконання рішень Молодіжної ради;

- невиконання покладених на нього зобов’язань згідно з п. 3.12.8 цього Положення.

3.12.4. Питання про дострокове припинення повноважень членства у Молодіжній раді виноситься секретарем або головою Молодіжної ради на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування за припинення повноважень простою більшістю від повного складу Молодіжної ради.

3.12.5. Місце члена Молодіжної ради, повноваження якого припиняються достроково, посідає новий представник з числа резервного списку кандидатів для членства у Молодіжній раді, затверджується рішенням виконавчого комітету Романівської селищної ради за поданням відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради.

3.12.6. Резервний список формується з числа осіб, що були зареєстровані як кандидати у члени Молодіжної ради відповідно до зазначених у п.3.4 квот, та затверджується відділом культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради.

3.12.7. Член Молодіжної ради має право:

- ухвального голосу на засіданнях Молодіжної ради;

- представляти в Молодіжній раді інтереси як навчального закладу чи організації, від якого/якої його було направлено до складу Молодіжної ради, так і молоді всієї Романівської громади;

- вносити пропозиції і зауваження до порядку денного засідання Молодіжної ради;

- брати участь в обговоренні порядку денного засідання Молодіжної ради;

- оголошувати на засіданнях Молодіжної ради тексти звернень, заяв, пропозицій.

3.12.8. Член Молодіжної ради зобов’язаний:

- брати участь в засіданнях Молодіжної ради;

- виконувати рішення Молодіжної ради;

- дотримуватись норм моралі, толерантного відношення до оточуючих.

 

          3.13. Для формування складу молодіжної ради Романівська селищна рада  не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів громадянського суспільства.

3.13.1. Романівська селищна рада оприлюднює персональний склад ініціативної групи на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом п’яти робочих днів з дня її утворення.

3.13.2. Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів рада в обов’язковому порядку оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з селищною  радою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.13.3.Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства, керівником установи або особисто. Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

3.13.4. За результатами перевірки поданих документів, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах.

3.13.5.  Селищна рада на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад молодіжної ради і оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті та/або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.

 

4. Організація роботи Молодіжної ради

 

4.1. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання.

4.2. Засідання може бути першим, черговим та позачерговим:

- чергові засідання проводяться не рідше одного разу на квартал, скликаються головою Молодіжної ради, а за його відсутності – заступником голови Молодіжної ради;

- позачергові засідання Молодіжної ради скликаються за ініціативою голови Молодіжної ради, або на вимогу більше ніж половини членів Молодіжної ради. Відповідна заява подається секретарю Молодіжної ради, який зобов’язаний за 10 днів скликати позачергове засідання.

4.3. Перше   засідання   Молодіжної ради  проводиться   не пізніше, ніж за 14 днів після затвердження її складу. На першому засіданні відбувається призначення (шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів):

- голови Молодіжної ради;

- заступника голови Молодіжної ради;

- секретаря Молодіжної ради.

На першому засіданні затверджується Регламент Молодіжної ради.

4.4. Діяльність Молодіжної ради здійснюється відповідно до Регламенту та поточного плану, які приймаються не пізніше, ніж на другому засіданні Молодіжної ради. Проведення засідання Молодіжної ради правомочне за умови наявності половини членів від її повного складу.

4.5. Порядок денний засідання Молодіжної ради складається секретарем Молодіжної ради та доводиться до відома членів Молодіжної ради не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

4.6. Рішення з питань порядку денного засідання Молодіжної ради приймаються більшістю голосів від наявної кількості членів Молодіжної ради, що зареєструвалися на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

4.7. Рішення Молодіжної ради оформлюються у вигляді протоколів, які підписуються секретарем та головою Молодіжної ради.

4.8. Секретар Молодіжної ради призначає дату наступного засідання.

4.9. Прийняті рішення Молодіжної ради надаються відділу культури, туризму, молоді  та спорту відділу культури, туризму, молоді та спорту Романівської селищної ради для узгодження та доопрацювання та підлягають обов’язковій публікації.

 

5. Прикінцеві положення

5.1. Протоколи та витяги із протоколів Молодіжної ради є рекомендованими до розгляду виконавчими органами Романівської селищної ради.

5.2. Представники виконавчих органів можуть бути присутні на засіданнях Молодіжної ради у разі обговорення питань, що належать до їх компетенції.

5.3. На засідання постійних комісій Романівської селищної ради при розгляді питань, які впливають на життя молоді громади, можуть бути запрошені представники Молодіжної ради.

5.4. Зміни та доповнення до цього положення вносяться рішенням виконавчого комітету Романівської селищної ради за поданням голови Молодіжної ради на підставі рішення засідання Молодіжної ради.

5.5. Молодіжна рада ліквідовується рішенням виконавчого комітету Романівської селищної ради у разі:

- порушення Молодіжною радою законів України та Конституції України;

- порушення Молодіжною радою умов даного Положення;

- за рішенням самої Молодіжної Ради.

Рішення про ліквідацію Молодіжної ради виноситься головою Молодіжної ради, або за ініціативи не менше половини членів Молодіжної ради, на розгляд засідання Молодіжної ради та затверджується за умови голосування не менше двома третин від повного складу Молодіжної ради.

 

 

 Керуючий справами виконавчого комітету                  Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь