Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про посадових осіб, уповноважених складати протоколи про адміністративні правопорушення

Дата: 01.07.2021 15:12
Кількість переглядів: 1260

Фото без опису
Україна

Романівська селищна рада

Романівського району Житомирської області

 

Р І Ш Е Н Н Я № 89

засідання виконавчого комітету

 

від _30 квітня 2021 року

Про посадових осіб, уповноважених

складати протоколи про

адміністративні правопорушення

 

Керуючись абз. б п. 4 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, з метою підвищення відповідальності фізичних та юридичних осіб за правопорушення в сфері благоустрою, захисту прав громадян на відпочинок та безпеку, боротьби зі стихійними звалищами, захаращенням території Романівської селищної ради, забезпечення ефективної роботи з профілактики правопорушень у цій галузі виконавчий комітет Романівської селищної ради

                                                В И Р І Ш И В:

1. Уповноважити посадових осіб складати протоколи про адміністративні правопорушення:

-  відділу ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності за статтями - 150, 152, 154 КУпАП;

- Романівському комунальному підприємстві «Сервіс» за статтями - 1031, 150, 152, 154, КУпАП;

-  обслуговуючому кооперативу «Добробут» за статтями  - 150, 152, 154 КУпАП;

- центру надання адміністративних послуг за статтями - 197, 198 КУпАП;

-  відділу земельних відносин та екології  за статтями - 1061, 1062 КУпАП;

- старости старостинських округів Романівської селищної ради за статтями - 150, 152, 154 КУпАП.

2. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення (додається).

3. Доручити уповноваженим посадовим особам складати протокол про вчинення адміністративного правопорушення відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, протоколи про адміністративні правопорушення направляти на розгляд адміністративної комісії при виконавчому комітеті Романівської селищної ради.

4. Сектору поліцейської діяльності № 1 відділення поліції № 5 Житомирського РУП ГУ НП Житомирської області а також Романівському районному сектору управління ДСНС України у Житомирській області сприяти уповноваженим особам у їхній діяльності, визначити відповідальних осіб з цього напрямку.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника Селищного голови Рибака В.М.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Володимир САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Рішення виконавчого комітету

                                                                                          Романівської селищної ради

                                                                                           30.04.2021 № 89

 

ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення,

зафіксовані посадовими особами, уповноваженими виконавчим комітетом

Романівської селищної ради

 

І. Загальні положення

1. Порядок оформлення матеріалів про адміністративне правопорушення визначається Кодексом України про адміністративні правопорушення (далі -КУпАП) та Інструкцією з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані посадовими особами, уповноваженими виконавчим комітетом Романівської селищної ради (далі - Інструкція).

2. Інструкція визначає порядок оформлення та обліку матеріалів про адміністративні правопорушення, зафіксовані уповноваженими посадовими особами.

 

ІІ. Порядок оформлення адміністративних матеріалів

1. При вчиненні громадянами адміністративного правопорушення уповноважені посадові особи згідно зі статтями 254, 255, 256 КУпАП складають протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1 до Інструкції).

Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються уповноваженими особами шляхом використання копіювальної техніки за зразком.

У верхній частині бланку обов’язково повинно міститися найменування установи, підприємства чи органу самоорганізації, уповноважена особа якої складає протокол (наприклад: Романівська селищна рада, РКП «Сервіс», відділ ЖКГ, архітектури, будівництва, благоустрою та комунальної власності тощо).

2. Складати протоколи про адміністративні правопорушення мають право посадові особи, яким рішенням виконавчого комітету Романівської селищної ради делеговано повноваження на їх складання, що передбачено у ст. 255 КУпАП.

3. Реквізити протоколу заповнюються розбірливим почерком українською мовою.

4. Не допускається закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також внесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, відносно якої він складений.

5. При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

Якщо правопорушення вчинено кількома особами, то протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягується до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи в отриманні протоколу, про це робиться позначка про відмову, зазначаються свідки такої відмови, та копія протоколу направляється поштою листом з повідомленням не пізніше наступного дня.

6. При складанні протоколу вказується частина статті та стаття КУпАП, згідно з якою наступає адміністративна відповідальність за вчинені протиправні дії.

Зазначається число, місяць і рік складання протоколу, а також назва населеного пункту, де він складений.

Указується посада, прізвище, ім'я та по батькові посадової особи, яка склала протокол.

У розділі відомостей про особу, яка вчинила правопорушення, зазначається:

- повністю (без скорочень) її прізвище, ім'я та по батькові;

- число, місяць і рік народження, адреса місця народження;

- громадянство;

-найменування підприємства, установи, організації, де працює або навчається особа, та її посада. Якщо особа, яка вчинила правопорушення, не працює, то про це робиться відмітка;

- фактичне місце проживання особи, на час вчинення правопорушення;

- місце реєстрації фізичної особи яка вчинила правопорушення;

- якщо особа притягується до адміністративної відповідальності повторно протягом року, зазначається число, місяць і рік скоєння попереднього правопорушення, повна назва органу, яким особа притягалася до адміністративної відповідальності, частина статті та стаття КУпАП, вид адміністративного стягнення: попередження, штраф (на яку суму) тощо.

- серія, номер паспорта, дата видачі й найменування органу внутрішніх справ, що його видав; серія, номер іншого документа, що посвідчує особу, яка вчинила правопорушення (службове чи пенсійне посвідчення, посвідчення водія, студентський квиток і т.д., дата видачі й найменування підприємства, установи, організації, що його видали).

У випадках, передбачених КУпАП, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, відмовляється від підписання протоколу про адміністративне правопорушення він складається в присутності двох понятих із зазначеним їх «Анкетних даних», адреси проживання та ставляться підписи.

Особі, яка притягається до відповідальності, перед складанням протоколу роз'яснюються її права та обов'язки, передбачені ст. 10, 59, 63 Конституції України та ст. 268 КУпАП, а також повідомляється про час та місце розгляду адміністративної справи. На знак обізнаності з вищевказаним особа ставить у протоколі свій підпис, а у разі відмови ставити підпис - про це робиться відповідна відмітка.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право надати письмове пояснення по суті скоєного правопорушення, яке записується в протокол, і ставить свій підпис, а також може робити заяви і клопотати по суті складання протоколу та розгляду справи (у разі відмови від пояснення або підписання протоколу про це робиться запис посадової особи, яка склала протокол, що підтверджується підписами понятих, свідків).

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності. При наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

7. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право дати пояснення і висловити зауваження щодо змісту протоколу, а також письмово викласти мотиви своєї відмови від підписання протоколу.

Власноручно викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

8. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення: заяви, пояснення правопорушників, потерпілих, свідків правопорушення, фото та відеофіксація.

Кожний документ має свої реквізити (дату, адресу, назву, підпис, штампи, печатки тощо) і повинен відповідати своєму призначенню, містити достовірну інформацію, відповідати вимогам законодавства.

9. Після складення протоколу про адміністративне правопорушення, на протязі 10 календарних днів він надсилається на розгляд до адміністративної комісії за місцем проживання порушника.

10. Про час та місце розгляду справи про адміністративне правопорушення, особі, на яку складено адмінпротокол, направляється повідомлення (додаток 2 до інструкції). 

11. Протокол, який не відповідає вимогам зазначеної Інструкції, повертається особі, яка його склала для належного оформлення.

 

 

Перший заступник

селищного голови                                                                              Володимир РИБАК

 

 

 

 

                                                                             Додаток 1

                                                                             до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                             про адміністративні правопорушення

 

ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення

«____»___________20____ року                                                                   №_________

             (дата складання протоколу)

Місце складання протоколу: ______________________________________________

_______________________________________________________________________

Я, _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка склала протокол) особа уповноважена виконкомом Романівської селищної ради (рішення від «_____» _________20 ____ року № ________)

керуючись статтями 254-256 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склав цей протокол про наступне:

Відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності:

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________________

_________________________________________ дата ____.____.________, місце народження ____________________________________________________________

місце проживання та реєстрації____________________________________________

_______________________________________________________________________

 телефон _________________________

посада, місце роботи _____________________________________________________

_______________________________________________________________________

юридична адреса місця роботи, робочий телефон _____________________________

_______________________________________________________________________

документ, який посвідчує особу (паспорт, посвідчення тощо)

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

ідентифікаційний номер (за наявності)______________________________________

Місце скоєння правопорушення ___________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

час, дата вчинення (виявлення) о ____ год. ___ хв. «_____» ___________ 20 ____ р. і суть адміністративного правопорушення ___________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

що є порушенням ч. _____ статті ______, а також статтею (ями) _________________

Кодексу України про адміністративні правопорушення, пункт (и) _______________

_______________________________________________________________________

Правил благоустрою Романівської селищної ради, затверджених рішенням сесії Романівської селищної ради, ______________________________________________

Свідки і потерпілі правопорушення, якщо вони є:

___________________________________________________________ ___________

                                       (прізвище, ім’я, по батькові, адреса)                                                               (підпис)

___________________________________________________________ ___________

                                        (прізвище, ім’я, по батькові, адреса)                                                                (підпис)

___________________________________________________________ ___________

                                        (прізвище, ім’я, по батькові, адреса)                                                                (підпис)

Чи притягався до адміністративної відповідальності протягом року: _______.

Відповідно до вимог ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.

Згідно ст. 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення особа, яка притягається до адміністративного правопорушення має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Зі змістом статей 63 Конституції України та 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений(на) __________________________ _______________________________________________________________________

(прізвище, ініціали) (підпис)

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності:

Я, _____________________________________________________________________

ознайомлений(на) з протоколом і по суті його поясняю та/або зауважую: _________

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

До протоколу додається: _________________________________________________

_______________________________________________________________________

Підписи:

Посадової особи, яка склала протокол : ______________ _______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Особи, на яку накладено протокол: __________________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Другий екземпляр протоколу про адміністративне правопорушення № ___________

отримав (ла) ___________________________________________________________ (підпис особи, на яку складено протокол) (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Додаток 2

                                                                             до Інструкції з оформлення матеріалів

                                                                             про адміністративні правопорушення

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про розгляд справи про адміністративне правопорушення

 

гр. ____________________________________________________________________ повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення відбудеться о ____ год. ____ хв.. «_____» ________ 20____ року в приміщенні Романівської селищної ради, за адресою: вул. C. Лялевича, буд. 2, кабінет ___.

Ознайомлений (на), що інформація щодо розгляду справи може повідомлятися шляхом направлення sms-повідомлення.

Повідомлення отримав (ла): __________________ ____________________________.

                                                                  (підпис особи)                                   (прізвище, ініціали)

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь