Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про затвердження Положення про підрозділ з питань цивільного захисту Романівської  територіальної громади

Дата: 30.06.2021 15:32
Кількість переглядів: 537

                                                                                           Фото без опису                                                                                         

                                                                                    Україна

 

Романівська селищна рада

Житомирського району

Житомирської області

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я   № 145

 

від 24.06.2021р.                                                         

 

 

Про затвердження Положення

про підрозділ з питань цивільного захисту

Романівської  територіальної

громади

 

Відповідно до частини 4 статті 54 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” ”, виконавчий комітет Романівської селищної ради (територіальної громади)

Вирішив:

1. Затвердити Положення про підрозділ з питань цивільного захисту  Романівської  територіальної громади, що додається.

 

2. Дане рішення вступає в силу моменту його підписання.

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  залишаю за собою.

 

 

 

 

Селищний голова                                                        Володимир САВЧЕНКО

 

 

 

 

 

                                                                                  Затверджено рішенням

виконавчого комітету

Романівської селищної ради

Від 24.06.2021№ 145

 

Положення

про підрозділ з питань цивільного захисту

Романівської  територіальної громади

 

 1. Загальні положення:

1.1. Підрозділ (управління, відділ, відділення або сектор) з питань цивільного захисту  Романівської територіальної громади (далі – підрозділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Романівської територіальної громади, який забезпечує роботу щодо вирішення питань у сфері цивільного захисту.

1.2. Підрозділ є підзвітним і підконтрольним раді  територіальної громади, підпорядкованим виконавчому комітету Романівської територіальної громади, (голові та першому заступнику голови). Підрозділ забезпечує виконання повноваження виконавчого органу  Романівської територіальної громади, покладених на нього у встановленому порядку.

1.3. Підрозділ у  своїй  роботі керується  Конституцією і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями, розпорядженнями (наказами) голови Романівської  територіальної громади, її виконавчого комітету та цим Положенням.

 

2. Основним завданням підрозділу є:

2.1. Здійснення функцій постійно діючого органу управління цивільного захисту ланки територіальної громади (далі – Ланка ТГ) територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ);

2.2. Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень комісії з питань надзвичайних ситуацій, здійснення функцій робочого органу (секретаріату) такої комісії;

2.3. Забезпечення готовності органів управління та сил цивільного захисту ланки ТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій за призначенням;

2.4. Розроблення та подання на затвердження планів діяльності Ланки ТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, інших планів у сфері цивільного захисту, здійснення контролю за їх виконанням;

2.5. Розроблення проектів місцевих програм у сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, зменшення можливих втрат, надання  цих програм у встановленому порядку на затвердження, забезпечення моніторингу їх реалізації;

2.6. Організація та проведення моніторингу надзвичайних ситуацій, здійснення прогнозування імовірності їх виникнення та визначення показників ризику;

2.7. Забезпечення створення і належного функціонування місцевих систем оповіщення цивільного захисту;

2.8. Забезпечення здійснення оповіщення та інформування населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

2.9. Підготовка пропозицій щодо утворення комунальних аварійно-рятувальних служб, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

2.10. Здійснення методичного керівництва щодо утворення та функціонування  спеціалізованих служб цивільного захисту та територіальних формувань цивільного захисту, здійснення контролю за їх готовністю до дій за призначенням;

2.11. Надання методичної допомоги органам з евакуації щодо організації проведення евакуації та підготовки районів для розміщення евакуйованого населення і його життєзабезпечення, а також зберігання матеріальних і культурних цінностей;

2.12. Організація навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;

2.13. Організація підготовки сил цивільного захисту Ланки ТГ до дій за призначенням;

2.14. Координація діяльності навчально-консультаційного пункту та безпеки життедіяльності м.Житомира та Романівської територіальної громади, погодження робочих навчальних програм з функціонального навчання у сфері цивільного захисту та виконання річного плану функціонального навчання;

2.15. здійснення контролю за проведенням практичної підготовки на підприємствах, в установах та організаціях шляхом узагальнення звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту;

2.16. Здійснення заходів радіаційного, хімічного, біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

2.17. Підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту для подання їх до головного управління ДСНС України у Житомирській області;

2.18. Підготовка пропозицій щодо віднесення суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління  Романівської територіальної громади, що знаходяться у приватній власності, до категорії цивільного захисту та надання їх переліку на затвердження у встановленому порядку;

2.19. Визначення потреби та організація завчасного накопичення і підтримання у постійній готовності засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для населення, яке проживає у прогнозованих зонах хімічного забруднення і зонах спостереження суб’єктів господарювання радіаційної небезпеки I і II категорій, та формувань цивільного захисту, а також приладів дозиметричного і хімічного контролю та розвідки;

2.20. Організація та здійснення заходів з питань створення, збереження і використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

2.21. Організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

2.22. Визначення потреби фонду захисних споруд цивільного захисту, планування та організація роботи з дообладнання або спорудження в особливий період підвальних та інших заглиблених приміщень для укриття населення, організація його укриття;

2.23. Підготовка рішень про подальше використання захисних споруд цивільного захисту державної та комунальної власності;

2.24. Організація обліку існуючого фонду захисних споруд цивільного захисту;

2.25. Організація проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту, виключення їх, за погодженням із головним управлінням ДСНС України у Житомирській області, з фонду таких споруд;

2.26. Надання на запити замовників вихідних даних та вимог до завдань на розробку розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у складі містобудівної документації та участь у підготовці вихідних даних для розробки розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту у проектній документації;

2.27. Підтримання у готовності пункту управління Романівської  територіальної громади (основного та запасного), забезпечення їх обладнання засобами управління, організація оперативно-чергової служби в цілодобовому режимі;

2.28. Розроблення та вжиття заходів щодо забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що продовжують свою діяльність в особливий період та належать до сфери управління  Романівської територіальної громади;

2.29. Виконання (у межах визначених повноважень) функції з управління майном, що передано до сфери його управління;

          2.30. У режимі підвищеної готовності:

- забезпечує організацію оповіщення осіб органів управління та сил цивільного захисту Ланки ТГ, а також населення про загрозу виникнення надзвичайної ситуації та інформування їх про дії у можливій зоні надзвичайної ситуації;

- формує оперативні групи для виявлення причин погіршення обстановки та підготовки пропозицій щодо її нормалізації;

- здійснює підготовку розпорядчих документів, спрямованих на посилення спостереження та контролю за гідрометеорологічною обстановкою, ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах, території об’єкта підвищеної небезпеки та/або за його межами, території, на якій існує загроза виникнення геологічних та гідрогеологічних явищ і процесів, а також здійснює постійне прогнозування можливості виникнення надзвичайних ситуацій та їх масштабів;

- організовує функціонування постів радіаційного і хімічного спостереження та розрахунково-аналітичних груп для здійснення спостереження за радіаційною і хімічною обстановкою при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій, пов’язаних з викидом (виливом) у довкілля радіоактивних та небезпечних хімічних речовин;

- уточнює (у разі потреби) плани реагування на надзвичайні ситуації, здійснює заходи щодо запобігання їх виникненню;

- уточнює та здійснює заходи щодо захисту населення і територій від можливих надзвичайних ситуацій; бере участь у заходах із приведення у готовність наявних сил і засобів цивільного захисту, здійснює підготовку пропозицій щодо залучення у разі потреби додаткових сил і засобів;

2.31. У режимі надзвичайної ситуації:

- забезпечує організацію оповіщення осіб органу управління та сил цивільного захисту Ланки  ТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ, а також населення про виникнення надзвичайної ситуації;

- здійснює підготовку розпорядчих документів щодо переведення Ланки ТГ територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ у режим надзвичайної ситуації, про призначення керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та спеціальної комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі прийняття рішення про її утворення;

- організовує роботи із визначення зони надзвичайної ситуації;

- здійснює постійне прогнозування зони можливого поширення надзвичайної ситуації та масштабів можливих наслідків;

- організовує безперервний контроль за розвитком надзвичайної ситуації та обстановкою на аварійних об’єктах і прилеглих до них територіях;

- забезпечує інформування органів управління цивільного захисту та населення про розвиток надзвичайної ситуації та заходи, що здійснюються;

- бере участь в:

організації аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, керівництві проведенням відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; організації заходів щодо життєзабезпечення постраждалого населення;

організації (у разі потреби) евакуаційних заходів;

організації радіаційного, хімічного, біологічного, інженерного та медичного захисту населення і територій від наслідків надзвичайної ситуації;

2.32. У режимі надзвичайного стану - виконує завдання відповідно до Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану”;

2.33. Здійснює інші повноваження у сфері цивільного захисту, визначені законом.

 

3. Права структурного підрозділу:

- залучення до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців та спеціалістів (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

- одержання в установленому законодавством порядку інформацію, документів і матеріалів від місцевих органів влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

- скликання наради для сприяння здійсненню покладених на структурний підрозділ завдань;

- користування інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

 

4. Підрозділ з питань цивільного захисту взаємодіє з підрозділами головного управління  ДСНС України у Житомирської області, іншими структурними підрозділами виконавчого комітету Романівської  територіальної громади, а також підприємствами, установами, організаціями та іншими суб’єктами господарювання.

 

 

 

Селищний голова                                                        Володимир САВЧЕНКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь