Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план та план зонування території           смт. Романів Житомирської області ».

Дата: 22.06.2021 15:45
Кількість переглядів: 724

 

Повідомлення про відміну відкритого обговорення – ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО

 

Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту «Генеральний план та план зонування території           смт. Романів Житомирської області ».

З метою громадського обговорення на офіційному веб-сайті Романівської селищної ради оприлюднено Заяву про визначення обсягу  розділу  «Стратегічної екологічної оцінки  – Охорони навколишнього природного середовища» проекту «Генеральний план та план зонування території смт. Романів Житомирської області». (далі- Заява).

Процедура громадського обговорення:

відповідно до статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту державного планування починається з дня оприлюднення такої заяви на офіційному веб-сайті Романівської селищної ради за посиланням https://romanivska-gromada.gov.ua та повідомлення про оприлюднення Заяви в засобах масової інформації (в Романівській районній газеті “ 20 хвилин ” та “РОМАНІВСЬКИЙ ВІСНИК”), а саме: з 22.06.2021.

   Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу Стратегічної екологічної оцінки проекту "Генеральний план та план зонування території смт. Романів Житомирської області" подаються до:

Виконавчого комітету Романівської селищної ради.

Адреса: 13001, Житомирська обл., смт. Романів, вул. С.Лялевича 2 .

Телефон: (04146)-2-31-25; 2-31-25; електронна пошта: romaniv_sel.r@i.ua

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати даної публікації.

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки  «Розділу охорона навколишнього природного середовища» проекту документу державного планування   « Генеральний план та план зонування території смт. Романів Романівської селищної ради Романівського району Житомирської області »

 1. Замовник СЕО та виконавець

Замовником проекту є Романівська селищна рада  Житомирської області (13001, Житомирська обл., Романівський р-н, смт. Романів, вул. Лялевича, буд. 2).

Виконавець – Центральна регіональна філія ДП «УкрДАГП»

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

 Генеральний план та план зонування смт. Романів Романівської об’єднаної територіальної громади Житомирської області є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування системи громадського обслуговування населення, організації інженерно-транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, традиційного характеру середовища історичних населених пунктів. Генеральним планом визначаються:

- перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;

 - території для розвитку сельбищного будівництва, розвитку промисловості та комунально-складських об’єктів;

- пріоритетні напрямки розвитку населеного пункту, їх перспективна планувальна структура та функціональне зонування;

- території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);

- загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;

- доцільність зміни межі населеного пункту;

 - надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури, тощо.

При розробленні генерального плану узгоджуються проектні рішення з містобудівною документацією вищого рівня:

-Генеральна схема планування території України

-Генеральна схема планування території Житомирської області, затрердженною рішенням,  Житомирської обласної ради від 07.03.2018 № 966;

- Схема планування території Романівського району, затвердженою рішенням Житомирського облвиконкому 29.12.1987 №381;

А також враховуються:

 • План заходів на 2018-2020 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку  на період до 2020 року в Житомирській області;
 • стратегія, прогнози і програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку населенного пункту та територіальної громади;
 • чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація;
 • -інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів;
 •  інвестиційні наміри юридичних і фізичних осіб щодо забудови та іншого використання території;
 •  проекти і програми розвитку інфраструктури населеного пункту, безпеки та організації дорожнього руху, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження об'єктів культурної спадщини тощо.
 •  Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної  діяльності».

Необхідність розроблення генерального плану також обумовлена змінами, які відбуваються в соціально-економічному житті країни, вимогами ефективної реалізації Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ще одним із ключових принципів сучасної соціально-економічної політики в Україні.

Згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» генеральні плани населених пунктів підлягають стратегічній екологічній оцінці. Даний документ у відповідності із Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку» призначений визначити обсяг стратегічної екологічної оцінки генерального плану та плану зонування території смт. Романів Житомирської області. Підставою для розроблення генерального плану є рішення № 24-46/2019 Романівської селищної ради Романівського району Житомирської обл. від 27.06.2019 р. 46 сесії 7 скликання «Про виготовлення генерального плану та плану зонування території смт. Романів».

При виконанні проекту була використана цифрова картографічна основа у державній геодезичній системі координат УСК-2000 та СК-63 р. масштабу 1: 2000, виконана у 2019 році ДП «Поділлягеодезкартографія». Генеральний план розроблений на розрахунковий період до 20 років та згідно п. 8 ст. 17 Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» строк дії генерального плану населеного пункту не обмежується. Затверджений у чинному порядку генеральний план та план зонування території стане обов’язковим документом для всіх організацій та установ, які здійснюють будівництво на території смт Романів.

 Розроблення генерального плану та плану зонування території обумовлене необхідністю вирішення поточних питань забудови селища.

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Генеральним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій.

 1. Те, якою мірою документ Державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля

Розроблення генерального плану смт. Романів передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту. Проектні рішення охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території селища. Даний Проект визначає існуюче та перспективне функціональне призначення території, обґрунтовує необхідність зміни функціонального призначення території, в разі встановленої потреби що виникає на підставі аналізу техніко-економічних показників існуючого використання території, демографічного прогнозу, та потреб територіального розвитку населеного пункту. Проектні рішення архітектурно-планувальної організації та потреби територіального розвитку обумовлюються в тому числі завданням на розроблення генерального плану, державними інтересами.

До сфери охоплення СЕО проекту генерального плану смт. Романів відноситься оцінка наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, від реалізації проектних рішень. Стратегічна екологічна оцінка проекту генерального плану смт. Романів здійснюється для всієї території населеного пункту в межах, визначених генеральним планом населеного пункту, що розробляється.

Для досягнення цілей СЕО збираються та використовуються наступні вихідні дані:

1. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Житомирській області;

2. Законодавчі акти, які мають відношення до проекту генерального плану:

− Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. №3038-VІ із змінами;

 − Закон України «Про внесення змін до статті 8 Закону України «Про автомобільні дороги» щодо класифікації автомобільних доріг загального користування» від 20.12. 2011 р. № 4203-VІ;

− Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-ІІІ (із змінами);

 − Закон України "Про охорону атмосферного повітря";

 − Закон України "Про відходи";

 − Закон України "Про екологічну мережу України";

 − Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";

− низка інших законодавчих та підзаконних актів в сфері охорони довкілля, розміщення та експлуатації об’єктів та мереж інженерної та транспортної інфраструктури.

 3. Дані моніторингу стану довкілля, що здійснюється існуючими державними суб’єктами моніторингу довкілля на регіональному та місцевому рівні.

4.Інші доступні джерела інформації.

Визначення обсягу СЕО

 Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних на території смт.

  Основними екологічними проблемами, з якими стикається смт. Романів, є:

1. Атмосферне повітря

 − основними джерелами забруднення є стаціонарні (промислові підприємства) та пересувні (автотранспорт).

2. Водні ресурси

 − відсутність 100 % забезпечення централізованим водопостачанням об’єктів житлової та громадської забудови;

 − відсутність 100 % забезпечення централізованим каналізуванням об’єктів житлової та громадської забудови;

− відсутність очисних споруд дощових стоків;

 − забруднення русел водойм;

 − заболочення території.

 3. Земельні ресурси

− забруднення ґрунтів придорожньої території;

− забруднені ґрунти є вторинним джерелом забруднення підземних та поверхневих вод, а також атмосферного повітря через незадовільний стан покриття вулиць, недостатню кількість зелених насаджень;

− існуючі кладовища вичерпали свій територіальний ресурс та розташовані без дотримання санітарних нормативів.

4. Здоров’я населення

− акустичне навантаження через автомобільний транспорт;

 − незадовільна якість питної води;

− вплив забрудненого повітря на здоров’я населення.

5. Лісові ресурси, природно-заповідний фонд

− достатній рівень забезпечення населеного пункту зеленими насадженнями, які в багатьох випадках використовуються не за функціональним призначенням.

 6. Поводження з відходами

 − наявність несанкціонованих сміттєзвалищ;

 − відсутність роздільного збору ТПВ;

 − відсутність місця видалення відходів.

 

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення стратегічної екологічної оцінки, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров’я населення, що мають відношення до проекту генерального плану смт., були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в актах законодавства та в нормативних актах місцевих рад. Розроблення проекту генерального плану та плану зонування території смт Романів передбачає формування проектних рішень на всю територію населеного пункту.

Проектні рішення генерального плану охоплюють усі види діяльності, які провадяться або провадження яких заплановане в перспективі на території населеного пункту.

Стратегічна екологічна оцінка проекту генеральний план здійснюється для території що проектується, яка визначається межами населеного пункту.

 1.  Ймовірні наслідки:

Генеральний план та план зонування території населеного пункту є комплексним документом, проектні рішення якого в різній мірі та формі можуть впливати на стан довкілля та здоров’я населення.

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля:

 − ґрунти;

 − атмосферне повітря;

 − водні ресурси;

 − стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок);

 − кліматичні фактори;

 а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

− здійснення природоохоронних заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;

− зменшення впливу забруднення повітря та ґрунтів автотранспортом шляхом реконструкції і будівництва доріг, впорядкування вулично-дорожньої мережі та додержання природоохоронних норм під час будування нових автошляхів;

 − будівництво централізованої системи каналізування та влаштування централізованої системи водовідведення, що дозволить знизити рівень забруднення ґрунтових вод;

 − проведення протиерозійних заходів та рекультивації порушених територій;

 − відновлення та створення нових площ лісових захисних насаджень, що забезпечуватиме зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище від забруднення автотранспортом та викидів зі сторони виробничих об‘єктів, сприятиме охороні та відновленню грунтів;

 − звільнення території селища від несанкціонованих сміттєзвалищ позитивно вплине на всі сфери довкілля та здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом:

− на території населеного пункту території з природоохоронним статусом відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

 Враховуючи географічне положення населеного пункту транскордонні наслідки реалізації проектних рішень документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення не передбачаються.

 1.  Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У контексті стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану та плану зонування території смт. Романів Житомирської області з метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків передбачається розглянути:

Альтернатива 1: «Нульовий сценарій»-опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначенного документа  державного планування. Оскільки без наявності містобудівної документації, проведення будь-якої містобудівної діяльності забороняється. Тому генеральний план, є дуже важливою документацію. В разі, якщо проект генерального плану не буде затверджено, і відмова від реалізації проекту призведе до неможливості розвитку економіки населенного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний  розвиток смт є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови та погіршення ланшафту в цілому.

Альтернатива 2: Передбачення у проекті подальшого перспективного розвитку населенного пункту. Враховуючи порівняльний аналіз з існуючим генеральним планом та оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Предметом стратегічної екологічної оцінки є проектні рішення генерального плану  та плану зонування населеного пункту, їх потенційний вплив на стан довкілля та здоров’я населення. З огляду на стратегічний характер такого виду документації як генеральний план, ключове значення у виконанні стратегічної екологічної оцінки проекту такого документу мають методи стратегічного аналізу. Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища. Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельни нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

- вивчення та аналіз формування й розвитку обєктів території проектування;

- оцінка ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища;

- запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища;

- збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища;

- аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз), а саме:

- вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;

- розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;

- оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах, тощо.

- консультації з громадкістю щодо екологічних цілей;

- отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;

- проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

Вище вказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенному впливу.

 1.  Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування:

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами.

Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища.

Законом встановлено, що використання природніх ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

1) раціонального і економічного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природніх ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природнього середовища;

3) здійснення заходів щодо відтворення відновлювальних природніх ресурсів;

4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природніх ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами;

7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів;

8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ.

Заходи спрямовані на запобігання, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоровя населення. При здійсненні планової діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 1.  Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку буде виконуватися згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ 296, Міністерства екології та природних ресурсів України) та згідно положень визначених статтею 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) Зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) Характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено;

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу;

 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом;

 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків реалізації проектних рішень документу державного планування для довкілля, а також для здоров’я населення, у тому числі кумулятивних, синергічних, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

 8) Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 Зміст звіту про стратегічну екологічну оцінку визначається змістом та характером проектних рішень з урахуванням сучасних знань і методів оцінювання. Розділ «Охорона навколишнього природного середовища» в обсязі звіту про стратегічну екологічну оцінку проекту є невід’ємною складовою проекту "Генерального плану смт. Романів". Обласні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та реалізують державну політику у сфері охорони здоров’я (відповідні підрозділи з питань охорони навколишнього природного середовища та з питань охорони здоров’я), у межах своєї компетенції надають у письмовій формі свої зауваження і пропозиції до "Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки" у строк, що не перевищує 15 днів з дня отримання такої Заяви – обов’язково. За відсутності письмових зауважень і пропозицій протягом зазначеного строку замовник самостійно визначає обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що має бути включена до Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

 1.  Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження та пропозиції надаються особисто, або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

 Відповідальна особа: Начальник відділу містобудування, архітектури , житлово-комунального господарства, цивільного захисту населення  Романівської райдержадміністрації Житомирської обл. Скакун Ірина Вікторівна (13001, Житомирська обл., Романівський р-н, смт Романів, вул. Лялевича,буд. 2).

Строки подання 15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту генерального плану смт. Романів Романівської об’єднаної територіальної громади Житомирської області (відповідно до пп. 5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 

Романівський селищний голова______________________________      В.В. Савченко


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь