Романівська селищна рада
Житомирська область, Житомирський район

Про утворення комісії з питань захисту прав дитини, затвердження її складу та Положення про комісію

Дата: 21.04.2021 12:34
Кількість переглядів: 484

Фото без опису

УКРАЇНА

РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ №44

 

Від      31       березня 2021 року                                          смт.Романів

 

Про утворення комісії з питань захисту

прав дитини, затвердження її складу

та Положення про комісію

 

 

Відповідно до ст. 56 Цивільного кодексу України, ст. 32, ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1 Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» та з метою забезпечення реалізації прав дітей громади на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток, виконавчий комітет селищної  ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини Романівської  селищної ради та затвердити її склад (додається).

 

2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини Романівської  селищної ради (додається).

 

3. Контроль за виконанням даного рішенням покласти на першого заступника селищного голови Володимира РИБАКА

 

 

Секретар ради                                                                Юрій ЧУМАЧЕНКО

                                                        

 

                                                                            

 

                                                           

                                 Додаток

                                                                            до рішення виконавчого комітету

                                                                    Романівської селищної  ради

                                                              від      31.03.21                             №44

 

 

Склад

комісії з питань захисту прав дитини Романівської селищної  ради

 

Савченко                                                

Володимир Володимирович

 

селищний  голова, голова комісії

 

Рибак

Володимир Миколайович

 

 перший заступник селищного голови, заступник голови комісії

Канчура

Тетяна Олександрівна

 

 провідний спеціаліст служби у справах дітей, секретар комісії

Члени комісії

Данилевич

Валентина Іванівна

 

начальник  служби у справах дітей

Гаврилова

Оксана Леонідівна

 

начальник відділу освіти

Горобець

Наталія Аркадівна

начальник управління фінансів

Галяс

Олександр Миколайович

 

головний лікар  комунального некомерційного  підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Романівської селищної ради»

Камінський

Юрій Георгійович

 

заступник начальника Сектору поліцейської діяльності №1 Відділення Поліції  №5 Житомирського РУП  ГУНП  в Житомирській області (за згодою)

Мельник

Валентина Станіславівна

 

 начальник  відділу соціального захисту населення

Шутка

Володимир Юрійович

 

головний спеціаліст   юридичної  та кадрової роботи

Свиридюк

Лариса Алімівна

 

староста  Ясногородського  старостинського округу

Бондар

Людмила Василівна

директор Романівської районної філії Житомирського обласного центру зайнятості

Скакун

Ірина Вікторівна

начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури,будівництва,благоустрою та комунальної власності

Кучинська

Тетяна Вікторівна

начальник відділу культури,туризму, молоді та спорту

 

 Керуюча справами

 виконавчого комітету                                  Інна ІВАНЮК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

 

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

                                                                            Романівської селищної   ради

                                                                   31.   03.2021 №44

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про комісію з питань захисту прав дитини

Романівської селищної  ради

 

1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що утворюється головою виконавчого комітету селищної ради.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує індивідуальний план соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, який складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, членами міждисциплінарної команди із числа органів місцевого самоврядування, зокрема служби у справах дітей, структурних підрозділів виконавчого органу селищної ради територіальної громади з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення, представників органів Національної поліції, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення (далі - уповноважені суб’єкти), контролює виконання уповноваженими суб’єктами заходів цього плану відповідно до їх компетенції, забезпечує його перегляд та коригування;

2) розглядає питання щодо:

подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації народження дитини, батьки якої невідомі;

доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини;

доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини у батьків без позбавлення батьківських прав;

вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та імені дитини;

вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини;

вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та визначення способів такої участі;

підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі України;

доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав;

визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування;

доцільності встановлення, припинення опіки, піклування;

стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу та виконання покладених на них обов’язків;

стану збереження майна, право власності на яке або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми правами;

доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток;

3) розглядає підготовлені уповноваженими суб’єктами матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у тому числі сім’ї, в якій батьки не виконують батьківських обов’язків (існує ризик відібрання дитини чи дитину вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав), сім’ї, дитина з якої влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на цілодобове перебування за заявою батьків, сім’ї, в якій вчинено домашнє насильство стосовно дітей та за участю дітей, і за результатами розгляду цих матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо доцільності:

обов’язкового надання соціальних послуг особам, які не виконують батьківських обов’язків, вчинили домашнє насильство чи жорстоке поводження з дитиною;

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують такі програми;

4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, за заявою батьків із визначенням строку її перебування в закладі;

5) розглядає питання щодо обґрунтованості наявності поважних причин, у зв’язку з якими опікун чи піклувальник несвоєчасно подали заяву для продовження виплати допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування (поважними причинами є перебування на лікуванні, причини, через які фізично неможливо своєчасно подати заяву, або наявність об’єктивних обставин, коли опікун чи піклувальник не могли звернутися із заявою, та інші причини, визначені комісією), а також приймає рішення про доцільність виплати допомоги за минулий період.

Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до закладу охорони здоров’я, загальної середньої освіти (у тому числі спеціальної та спеціалізованої), іншого закладу або установи (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, враховується думка дитини у разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити;

5. Комісія має право:

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її діяльності інформацію від підприємств, установ та організацій;

подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі недотримання ними вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які розглядає комісія;

залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою).

6. Комісію очолює голова виконавчого комітету селищної ради.

Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у справах дітей.

Заступник голови виконавчого комітету селищної ради може виконувати повноваження заступника голови комісії.

7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних підрозділів виконавчого комітету селищної ради  з питань освіти, соціального захисту населення, служби у справах дітей,   органів Національної поліції (органів ювенальної превенції) та Мін’юсту, закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення.

8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше як дві третини загальної кількості її членів.

До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце проведення засідання.

У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи повинні бути попереджені письмово.

На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, що беруть безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку.

Особи, залучені до участі в засіданні комісії, зобов’язані дотримуватись принципів діяльності комісії, зокрема не розголошувати стороннім особам відомості, що стали їм відомі у зв’язку з участю у роботі комісії, і не використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду.

10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них).

12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь